Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMachtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)
CiteertitelMachtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMachtiging Spoedeisende Zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Machtiging Spoedeisende Zorg namens de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-202001-01-2019Nieuwe regeling

03-03-2020

bgr-2020-186

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)

 

De Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten,

namens de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren besluit:

1. Aan de bestuurder van Spoedeisende Zorg (SEZ), onderdeel van Jeugdbescherming Brabant, machtiging te verlenen overeenkomstig artikel 10:12 Awb tot:

a. Het inzetten spoedhulp jeugd op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

b. Het inzetten van een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader buiten kantoortijden met inachtneming van de Verordening Jeugdhulp Asten 2019, de Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019 en de Verordening Jeugdhulp Someren 2019.

 

2. De bestuurder van SEZ is bevoegd de in artikel 1 ontvangen machtiging door te verlenen aan medewerkers van SEZ mits die de functie van geregistreerd jeugdzorgwerker hebben.

 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Deurne, 3 maart 2020

Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

M. Kersbergen