Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

AANWIJZINGSBESLUIT KOOPZONDAGEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT KOOPZONDAGEN 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit koopzondagen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2020Nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-47810

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT KOOPZONDAGEN 2020

Het college van burgemeester en wethouder van Zaltbommel,

 

Overwegende dat:

 • -

  artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet het verboden stelt om een winkel voor publiek geopende te hebben op zondag;

 • -

  artikel 3 van de Winkeltijdenwet de gemeenteraad bevoegdheid geeft bij verordening vrijstelling van dit verbod te verlenen;

 • -

  de gemeenteraad bij besluit van 25 april 2019 de Verordening Winkeltijden Zaltbommel 2019 heeft vastgesteld;

 • -

  artikel 2, derde lid van de Verordening Winkeltijden Zaltbommel 2019 het college de bevoegdheid geeft om per kalenderjaar maximaal 8 zondagen aan te wijzen waarop vrijstelling geldt van het verbod om op zondag een winkel voor publiek geopend te hebben;

 • -

  de Stichting Binnenstadsfonds Zaltbommel en de Ondernemingsvereniging Zaltbommel zijn gevraagd aan te geven welke koopzondagen hun voorkeur hebben.

BESLUIT:

 • 1.

  voor het kalenderjaar 2020 de volgende zondagen aan te wijzen waarop vrijstelling geldt van het verbod om winkels voor publiek geopend te hebben;

  • -

   3 mei

  • -

   7 juni

  • -

   5 juli

  • -

   6 september

  • -

   4 oktober

  • -

   1 november

  • -

   29 november

  • -

   20 december

 • 2.

  dat de vrijstelling geldt vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur.

Dit besluit treedt in werking de dag nadat het is bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 februari 2020,

de gemeentesecretaris

W. (Wabe)Wieringa

de burgemeester

P.C. (Pieter) vanMaaren