Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties die verboden voor honden zijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties die verboden voor honden zijn
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties verboden voor honden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2013nieuwe regeling

21-11-2013

Website van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Nummer: 2013/21

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van locaties die verboden voor honden zijn

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 oktober 2013,

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 7 oktober 2013,

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap het Alkmaarder en Uitgeestermeer;

 

b e s l u i t :

 

een hondenverbod in te stellen bij de zwemlocaties Dorregeest en Zwaansmeer voor de periode van 1 april tot 1 oktober.

 

Castricum, 21 november 2013

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

De voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage bij agendapunt 12  

Recreatieterrein Dorregeest

 

Recreatieterrein Zwaansmeer