Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Mandaatbesluit Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Gemeente Schouwen-Duiveland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Gemeente Schouwen-Duiveland
CiteertitelBesluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Schouwen-Duiveland.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  2. artikel 5:2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  3. artikel 5:3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  4. artikel 5:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  5. artikel 5:5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-202001-01-2020Nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-29042

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Gemeente Schouwen-Duiveland

Het college van burgmeester en wethouders van gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op de artikelen 5.1 tot en met artikel 5.5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Besluit:

mandaat te verlenen aan de directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, gevestigd te Vlissingen, kvk-nummer 55326498, conform onderstaande regeling en houdende verlening van ondermandaat:

Artikel 1  

1. Het mandaat betreft het ontvangen van de melding, triage van de melding, uitvoeren verkennend onderzoek, communicatie met de melder en (beslissen tot) het aanvragen voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging als bedoeld in artikelen 5:1 tot en met 5:5 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

2. Het uitoefenen van de bevoegdheden volgens de wettelijke kaders;

3. Het uitoefenen van de bevoegdheden conform de verwerkersovereenkomst.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van gemeente Schouwen-Duiveland op 7 januari 2020.

M.K. van den Heuvel, G.C.G.M. Rabelink

gemeentesecretaris, burgemeester