Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2020nieuwe regeling

13-12-2019

gmb-2020-28838

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht

 

  • 1.

    Het college van burgemeester en wethouder van Weststellingwerf heeft op 13 december 2019 besloten om Caparis N.V. op grond van artikel 2, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw,) voor de duur van vijf jaar aan te wijzen als uitvoerder van de Wsw. Daarmee vestigt de gemeente het alleenrecht voor Caparis om de Wsw uit te voeren.

  • 2.

    De diensten als bedoeld onder 1 aan te wijzen als dienst van algemeen economisch belang en voor de uitvoering daarvan Caparis N.V. met inachtneming van het DAEB-Vrijstellingsbesluit, te belasten voor de duur van vijf jaar.

 

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dat kan binnen zes weken na deze publicatie. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden van uw bezwaar, datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan de gemeente Weststellingwerf college van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega.

 

Kunt u niet wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kan alleen als u ook al een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen via loket.rechtspraak.nl/Bestuursrecht.

 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

N.A. van de Nadort burgemeester

R. van Maurik, secretaris