Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ICT samenwerking West-Brabant-West

Besluit Archiefverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieICT samenwerking West-Brabant-West
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Archiefverordening
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018Nieuwe regeling

15-11-2018

bgr-2020-101

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Archiefverordening

Besluit Bestuur ICT WBW d.d. 15 november 2018:

Onderwerp: Archiefverordening

 

 

  • 1.

    De ‘Archiefverordening gemeente Moerdijk’, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2018, wordt van toepassing verklaard voor de GR ICT WBW;

  • 2.

    De ‘Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk’, vastgesteld  door het college van B&W op 10 juli 2018, wordt van toepassing te verklaard voor de GR ICT WBW.

Zevenbergen, 15 november 2018,

namens,

het bestuur van de GR ICT Samenwerking West Brabant West,

De voorzitter, De secretaris

M.W.M. de Vries A. Ringerwöle