Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 3 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-19634

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 • 1.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen: mevrouw S.C.C. Slooves - Bras;

   

 • 2.

  de aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van heffingsambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de onderdeel 1 genoemde gemeenteambtenaar;

   

 • 3.

  aan te wijzen als waarnemer van de in onderdeel 1 van dit besluit aangewezen gemeenteambtenaar:

  • -

   de adviseur belastingen;

    

 • 4.

  hun aanwijzingsbesluit van 3 januari 2013 in te trekken;

   

 • 5.

  dit besluit treedt in werking op 1 februari 2020.

   

Schagen, 21 januari 2020,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

de secretaris,

De heer N.H. Swellengrebel

de burgemeester,

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen