Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Ter inzage legging concept Verordening middenhuurwoningen Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTer inzage legging concept Verordening middenhuurwoningen Gouda
CiteertitelVerordening middenhuurwoningen Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordening middenhuurwoningen Gouda

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2020Verordening middenhuurwoningen Gouda

22-01-2020

gmb-2020-15692

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ter inzage legging concept Verordening middenhuurwoningen Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 december 2019 hebben besloten om de concept-Verordening middenhuurwoningen Gouda vrij te geven voor inspraak.

 

De gemeente Gouda stelt een verordening middenhuurwoningen op. Aanleiding hiervoor is de grote behoefte aan woningen in het middenhuursegment. Door de bouw van middenhuurwoningen te stimuleren kan de druk op de sociale huursector worden verminderd en wordt het gat tussen sociale huur en een koopwoning gevuld. Middenhuurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te laag om een woning te kunnen kopen.

 

De Verordening middenhuurwoningen is bedoeld om te borgen dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook op termijn tot dat prijssegment blijven behoren. In de verordening zijn voorwaarden opgenomen over de maximale aanvangshuurprijs, het maximale inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale exploitatietermijn. De Verordening geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis van bestemmingsplannen waarin voor de nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is opgenomen.

 

Inspraaktermijn: de inspraaktermijn loopt van 23 januari tot en met 4 maart 2020.

 

Het ontwerp ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:

- digitaal via de website www.gouda.nl/terinzage;

- op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda;

- in het Goudse elektronische gemeenteblad, via ww.officielebekendmakingen.nl

 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze verordening middenhuur’ of via tel. (0182) 58 87 93 of 140182. De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.

 

Gouda, 22 januari 2020