Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent routekaart meerjarenopgave welzijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent routekaart meerjarenopgave welzijn
CiteertitelRoutekaart meerjarenopgave welzijn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 routekaart meerjarenopgave welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2020nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2020-14304

2019-390

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent routekaart meerjarenopgave welzijn

De raad van de gemeente Nieuwegein;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

 

gelet op ;

 

besluit:

 

 • 1.

  De Routekaart meerjarenopgave welzijn vast te stellen, waarin zijn opgenomen:

  • a.

   Sturingsfilosofie en algemene kwaliteitscriteria:

   • i.

    Vakmanschap

   • ii.

    Transparantie, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het aanbod

   • iii.

    Tevredenheid van gebruikers / inwoners over de sociale basisinfrastructuur en flexibiliteit in aanvullend welzijnswerk

   • iv.

    Verantwoording

  • b.

   De kaders meerjarenopgave

  • c.

   De doelstellingen (en bijhorende mijlpalen en specifieke kwaliteitscriteria

   • i.

    Inclusie: iedereen mag en kan meedoen

   • ii.

    Helderheid in rollen, taken en grenzen

   • iii.

    Op stads- en wijkniveau een sterk netwerk van professionals en inwoners

   • iv.

    Onbegrensd samenwerken: inwoners zien een gezicht in plaats van een organisatie

 • 2.

  Het college opdracht te geven om de volgende dilemma’s voor exploitatie en beheer van de buurtpleinen en bewonersbeheer uit te werken:

  • a.

   programmering

  • b.

   facilitair en technisch beheer

  • c.

   bewonersbeheer

  • d.

   beschikbaarheid m2

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019

Karin Klok

griffier a.i.

Frans Backhuijs

voorzitter