Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Besluit model en gebruik nachtregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit model en gebruik nachtregister
CiteertitelBesluit model en gebruik nachtregister
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/309243/CVDR309243_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2020Nieuwe regeling

31-12-2019

gmb-2020-11970

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit model en gebruik nachtregister

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 

Gelet op artikel 14 van de Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020;

 

De burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel;

 

Gelet op artikel 2:37 en 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel;

Besluit:

Digitaal nachtregister - nachtverblijfregister

 • 1.

  In het kader van artikel 2:37 en 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening, https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/ als nachtregister vast te stellen conform de bevoegdheid van de burgemeester uit artikel 2:37 derde lid.

 • 2.

  In het kader van artikel 14 Verordening Toeristenbelasting 2019, https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/ als nachtverblijfregister vast te stellen conform de bevoegdheid van het college;

 • 3.

  Dat daarmee de houder van een inrichting de gegevens genoemd in artikel 2:38 APV en het besluit tot nadere regels op basis van de Verordening Toeristenbelasting zoals bekend gemaakt in het Gemeenteblad 2019, 320380 middels het in het eerste lid en tweede lid genoemde digitale nachtregister aan de gemeente verstrekt ter raadpleging door de daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel.

 • 4.

  De bewaartermijn van de gegevens in het digitale nachtregister bedraagt 3 jaar, tenzij op grond van andere wet- of regelgeving een langere bewaartermijn geldt.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 14 mei 2019 en 31 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

Toelichting op nachtregister

 

Het model digitale nachtregister is te vinden op:

https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/.