Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2020nieuwe regeling

08-01-2020

bgr-2020-50

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

 

Het dagelijks bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR),

  • gezien Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR) bijlage 2

  • gelet op artikel 16 lid 1 van de Leerplichtwet 1969,

  • gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT Artikel 1

  • 1. De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de MGR, resultaat verantwoordelijke module Regionaal Bureau Leerlingzaken midden - Gelre (RBL).

  • 2. De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de MGR, module RBL.

Artikel 2  

Alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij medewerkers van de MGR / RBL zijn belast met het toezicht op de Leerplichtwet 1969 worden ingetrokken.

Artikel 3

  • 1. Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

  • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit aanwijzingsbesluit in het blad gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van de MGR op 8 januari 2020.