Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom - Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen vastgesteld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Bergen op Zoom - Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen vastgesteld
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2020Nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2020-7632

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Bergen op Zoom - Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen vastgesteld

 

Dit is een kopie van de officiële bekendmaking dd. 15 januari 2020 in de Bergen op Zoomse Bode.

 

Het college heeft besloten de beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen vast te stellen. De beleidsregel regelt wanneer het college een bestuurlijke boete op zal leggen bij overtredingen die voortvloeien uit de Wet basisregistratie personen.