Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent verbod tot gebruik distikstofmonoxide (N2O, lachgas)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent verbod tot gebruik distikstofmonoxide (N2O, lachgas)
CiteertitelAanwijsbesluit ex artikel 2:48a (gebieden waar het verboden is distikstofmonoxide (N2O, lachgas) te gebruiken)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Tiel/628474/CVDR628474_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-320735

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent verbod tot gebruik distikstofmonoxide (N2O, lachgas)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

 

overwegende dat:

 • -

  het gebruik van lachgas als roesmiddel steeds populairder wordt; en

 • -

  lachgasgebruik (ernstige) gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt en in Tiel leidt tot overlast en gevaarlijke (verkeers)situaties;

 

 

gelet op artikel 2:48a van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2019 (APV);

 

b e s l u i t e n:

 

 • I.

  de bij dit besluit behorende gebieden aan te wijzen waarvoor het verbod als bedoeld in artikel 2:48a van de APV geldt;

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 2 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2019.

de secretaris,

I. van der Valk

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

Bijlagen behorend bij aanwijsbesluit ex art. 2:48a APV

 •  

 • 1.

  Binnenstad en omgeving

Toelichting:

 • a.

  Gebied begrensd door parkeerterrein Het Taluud, parkeerterrein Burg. Hasselmanplein, gebied binen de stadsgrachten, Rechtbankstraat, Waalstraat, Veerweg, Havendijk, Oliemolenwal

 • b.

  Deel Koningspark, tussen Echteldsedijk en rivier de Waal

 

 • 2.

  Passewaaij

Toelichting:

 • a.

  Inundatiedijk Noord

 • b.

  Gebied rondom NS station Passewaaij

 • c.

  Gebied rondom winkelcentrum Passewaaij

 • d.

  Gebied rondom parkeerterrein Hooibeestje

 

 • 3.

  Tiel noord

Toelichting

Kellenseweg, richting Prins Bernhardsluizen

 

 • 4.

  Tiel west 1

Toelichting

 • a.

  Gebied (sportterreinen) tussen Rivierenlandlaan, Korte Papesteeg, Beethovenstraat en Bachstraat

 • b.

  Deel Papesteeg

 • c.

  Gebied tussen Dodewaardlaan, Tielerwaardlaan en Teisterbantlaan

 • d.

  Gebied rondom Sporthal de Betuwe (Wadenoijenlaan, Acquoylaan en Ontariopad

 • e.

  Gebied tussen Hertog Arnoldstraat, Kwelkade, Rietmattenstraat, Dijkstraat en Ophemertsedijk

 

 • 5.

  Tiel West 2

Toelichting:

 • a.

  Gebied rondom parkeerterrein bij winkelcentrum Rauwenhof

 • b.

  Gebied rondom parkeerterrein Sportplaza (Laan van Westroijen, Rivierenlandlaan

 • c.

  Gebied rond NS-station Tiel

 • d.

  Gebied sporthal Westroijen – SV TEC (Predrikbroedersweg, Laan van Westroijen)