Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Nadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020
CiteertitelNadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/632913/CVDR632913_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2020Nieuwe regeling

23-12-2019

gmb-2019-320380

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 

Gelet op artikel 14 van de Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020;

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende nadere regels:

Gegevens nachtregister

  • 1.

    Op grond van artikel 14 lid 3 de Registratieplicht van de belastingplichtige per verblijfhoudende naam, woonplaats, leeftijd, nationaliteit, dag van aankomst en dag van vertrek te registreren in het digitale nachtregister in het kader van de toeristenbelasting.

     

Het digitale nachtregister is te vinden op https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 23 december 2019

door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

het college van burgemeester en wethouders,

de (loco) secretaris,

A.A. van deVoort

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen