Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-318993

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 

gelet op artikel 2.1 van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

 • I.

  Voor de leges en marktgelden aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

  • -

   de manager team Bedrijfsvoering.

 • II.

  Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 16 oktober 2018 in te trekken.

   

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel van 17 december 2019.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen