Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Langedijk

Afvalstoffenverordening Langedijk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLangedijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening Langedijk 2010
CiteertitelAfvalstoffenverordening Langedijk 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201005-01-2017nieuwe regeling

02-02-2010

2010, 285 Gemeenteblad

R02022010GB285

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening Langedijk 2010

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit:

de volgende Afvalstoffenverordening vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 2 februari 2010.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde