Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening Gebiedsbegrenzing centrum Spijkenisse

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt voor het jaar 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nissewaard/445575/CVDR445575_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-318371

Casenummer: 19.B.00397

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020)

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;

 

besluit het Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020 vast te stellen als volgt.

Artikel 1  

 • 1.

  Voor openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard worden tijdelijk andere dan krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vastgesteld.

 • 2.

  Op 1 januari 2020 (Nieuwjaarsnacht) gelden geen sluitingstijden

 • 3.

  Op 27 april 2020 (Koningsnacht) zijn openbare inrichtingen gesloten tussen 03.00 en 06.00 uur.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid, gelden voor openbare inrichtingen die zijn gelegen in Spijkenisse binnen de Gebiedsbegrenzing Centrum, zoals aangeduid op de tekening in de bijlage bij dit besluit, geen sluitingstijden.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en het geldt voor het jaar 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht en Koningsnacht Nissewaard 2020.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 03-12-2019.

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage: Tekening van Gebiedsbegrenzing centrum Spijkenisse als bedoeld in artikel 1, vierde lid