Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht
CiteertitelAanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barendrecht/CVDR420667/CVDR420667_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-313625

94528

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van de gemeente Barendrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barendrecht.

BESLUIT:

 • I

  Op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Barendrecht, de BOA’s van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder APV voor de natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Barendrecht.

 • II

  De toezichthoudende taken van de Boswachter/BOA van Staatsbosbeheer te beperken tot de binnen de gemeente Barendrecht gelegen natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de bepalingen van de APV die betrekking hebben op natuur en recreatie.

 • III

  Het aanwijzingsbesluit te publiceren in het gemeenteblad en op de gemeentelijke website van de gemeente Barendrecht. Een dag na deze publicatie treedt de aanwijzing in werking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 3 september 2019.

De secretaris,

G.J.Bravenboer

De burgemeester,

drs. J. vanBelzen

Aldus besloten door de burgemeester van Barendrecht,

Drs. J. vanBelzen.