Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard
CiteertitelAanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Albrandswaard/CVDR606977/CVDR606977_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019Nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-313606

94530

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard

Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van Albrandswaard, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Albrandswaard.

BESLUIT:

 • I.

  Op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Albrandswaard, de BOA’s van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder APV voor de natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Albrandswaard.

 • II.

  De toezichthoudende taken van de boswachter/BOA van Staatsbosbeheer te beperken tot de binnen de gemeente Albrandswaard gelegen natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de bepalingen van de APV die betrekking hebben op natuur en recreatie.

 • III.

  Het aanwijzingsbesluit te publiceren in het gemeenteblad en op de gemeentelijke website van de gemeente Albrandswaard. Een dag na deze publicatie treedt de aanwijzing in werking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard van 12 november 2019.

De secretaris,

HansCats

De burgemeester,

drs. Jolanda deWitte

Aldus besloten door de burgemeester van Albrandswaard,

drs. Jolanda deWitte