Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels sociaal domein gemeente Kaag en Braassem 2019, eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels sociaal domein gemeente Kaag en Braassem 2019, eerste wijziging
CiteertitelNadere regels sociaal domein gemeente Kaag en Braassem 2019; eerste wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/CVDR628062/CVDR628062_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening sociaal domein 2019 gemeente Kaag en Braassem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021eerste wijziging

10-12-2019

gmb-2019-307074

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels sociaal domein gemeente Kaag en Braassem 2019, eerste wijziging

 

Het college van burgemeester en wethoudes van de gemeente Kaag en Braassem;

gelet op artikel 62 van de Verordening sociaal domein Kaag en Braassem;

b e s l u i t:

vast te stellen de Nadere regels sociaal domein Kaag en Braassem 2019, eerste wijziging:

Artikel I

De Nadere regels sociaal domein Kaag en Braassem 2019 worden als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 6 wordt  gewijzigd, zodat het komt te luiden als volgt:

Artikel 6 Tarief pgb

1. De aard van de benodigde ondersteuning voor de inwoner is leidend voor het bepalen van het tarief. Ondersteuning geboden uit het sociaal netwerk komt niet in aanmerking voor het tarief van een professional of specialist, uitgezonderd de situaties waarbij een professional of specialist nodig is en de benodigde zorgverlener uit het sociaal netwerk van de inwoner komt.

2. Het maximale tarief voor begeleiding is:

 • a.

  € 21,52 per uur als begeleiding geboden wordt door het sociaal netwerk;

 • b.

  € 36,62 per uur als begeleiding geboden wordt door een professional;

 • c.

  € 54,93 per uur als begeleiding geboden wordt door een specialist.

3. Het maximale tarief voor dagactiviteiten is:

 • a.

  een tarief voor dagactiviteiten geboden door het sociaal netwerk is niet van toepassing;

 • b.

  € 45,24 per dagdeel als dagactiviteiten geboden worden door een professional en de groepsgrootte groter dan vijf personen is of kan zijn;

 • c.

  € 56,00 per dagdeel als dagactiviteiten geboden worden door een professional dan wel specialist en/of de groepsgrootte kleiner dan vijf personen moet zijn vanwege de aanwezige problematiek.

4. Voor vervoer van en naar dagactiviteiten kan een bedrag van maximaal € 10,20 per dag aan het budget toegevoegd worden.

5. Het maximale tarief voor kortdurend verblijf is:

 • a.

  vervallen;

 • b.

  € 108,73 per dag als kortdurend verblijf geboden wordt door een professional;

 • c.

  Een tarief voor een specialist is niet van toepassing bij kortdurend verblijf.

6.  Het maximale tarief voor persoonlijke verzorging jeugd is:

 • a.

  € 21,52 per uur als persoonlijke verzorging geboden wordt door het sociaal netwerk;

 • b.

  € 28,00 per uur als persoonlijke verzorging geboden wordt door een professional;

 • c.

  € 39,83 per uur als persoonlijke verzorging geboden wordt door een specialist.

7.  Het maximale tarief voor huishoudelijke ondersteuning is € 15,81 per uur.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.  

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 10 december 2019.

 

de gemeentesecretaris ,

M.E. Spreij

de burgemeester,

Mr. K.M. van der Velde-Menting