Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Volmachtbesluit burgemeester inzake ondertekening arbeidsovereenkomst griffier en griffiepersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachtbesluit burgemeester inzake ondertekening arbeidsovereenkomst griffier en griffiepersoneel
CiteertitelVolmachtsbesluit burgemeester inzake ondertekening arbeidsovereenkomst griffier en griffiepersoneel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 107e, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-306870

2019998069

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtbesluit burgemeester inzake ondertekening arbeidsovereenkomst griffier en griffiepersoneel

De burgemeester van de gemeente Zandvoort,

 

Gelet op:

 • het werkgeverschap van de gemeenteraad over het griffiepersoneel ex. artikel 107 e lid 2 van de Gemeentewet;

 • de bevoegdheid van de burgemeester om op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

 • het feit dat als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de burgemeester bevoegd is tot ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de griffier en op de griffie werkzame personen.

BESLUIT:

 • 1.

  De leidinggevende van de griffier volmacht te verlenen om namens gemeente Zandvoort de arbeidsovereenkomst te ondertekenen van de griffier.

 • 2.

  De griffier volmacht te verlenen om namens gemeente Zandvoort de arbeidsovereenkomst te ondertekenen van het overige personeel op de griffie.

Aldus vastgesteld op 9 december 2019,

De burgemeester,

De heer D.L.Moolenburgh