Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gulpen-Wittem/CVDR119682.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2015nieuwe regeling

23-06-2015

Heuvelland Aktueel, 09-07-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen)

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 19 december 2013 de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 heeft vastgesteld.

Dat het college in februari 2006 op grond van de destijds geldende APV een aantal parkeerplaatsen heeft aangewezen waar het was toegestaan om met grote voertuigen te parkeren.

Dat het wenselijk is het aanwijzingsbesluit te bestendigen;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem,

Gelet op artikel 5 : 8 lid 1 en lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gulpen-Wittem (APV Gulpen - Wittem), gelet op het feit dat het wenselijk is op te treden tegen het stallen van grote voertuigen vanwege schaarse parkeerruimt een het uiterlijk aanzien van de gemeente,

 

Besluit
 • 1.

  Als plaats bedoeld in artikel 5:8 eerste lid en als weg als bedoeld in artikel 5:8 tweede lid van de APV Gulpen-Wittem worden alle plaatsen en wegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Gulpen-Wittem aangewezen, met uitzondering van de volgende wegen en plaatsen, voorzover het genoemde aantal plekken niet wordt overgeschreden.

   

  Straat/gebied

  Soort en aantal voertuigen

  Gulpen, Landsraderweg (parkeerterrein)

  Twee bussen

  Gulpen, Landsraderweg bussen

  (geen aantal)

  Wijlre, Valkenburgerweg

  Twee vrachtauto's

  ma t/m vr 18.00 - 08.00 uur

  za en zo 0.00 - 2 4.00 uur

  Wijlre, Industrieweg

  Vrachtauto's en auto's (geen aantal)

  Wittem, Wittemer Allee

  Auto's, bussen (geen aantal),

  Drie vrachtauto's

  Eys, Nachtegaalstraat

  Auto's, twee vrachtauto's

  ma t/m vr 18.00 - 08.00 uur

  za en zo 0.00 - 24.00 uur

  Wahlwiller, Aad de Haastraat

  Auto's, twee vrachtauto's

  ma t/m vr 08.00 - 21.00 uur

  Mechelen, Mechelerhof P3

  Auto's, 1 vrachtwagen

  Ma t/m vr 08.00 - 21.00 uur

  Verbod koelwagens

  Mechelen, Mechelerhof P2

  2 vrachtwagens

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen en treedt de dag na publicatie in werking, zijnde 9 juli 2015

Aldus besloten in de college vergadering van 23 juni 2015