Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Wijchen/CVDR601959.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-201907-04-2018Nieuwe regeling

18-11-2019

bgr-2019-945

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Leerplichtwet;

Besluit:

 • 1.

  Met ingang van 1 september 2018 aan te wijzen als Leerplichtambtenaar, belast met het toezicht op de Leerplichtwet voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet:

  • mevrouw P.J. Peters.

 • 2.

  De aanwijzing als Leerplichtambtenaar van:

  • de heer W.C.P. Fest

 •  

  in te trekken met terugwerkende kracht per 7 april 2018.

   

 • 3.

  De aanwijzing als Leerplichtambtenaar van:

  • mevrouw R. Vossen

 •  

  in te trekken met terugwerkende kracht per 15 oktober 2019.

   

 • 4.

  De aanwijzing als Leerplichtambtenaar van:

  •  mevrouw M.A.G. Bakker-Bruins

 •  

  in stand te houden.

   

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 7 april 2018.

Aldus besloten op 18 november 2019

Het bestuur van de werkorganisatie Druten-Wijchen,

A.P.J.M.Litjens

Secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter