Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025
CiteertitelLokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Woonvisie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Woningwet
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2019nieuwe regeling

25-10-2019

gmb-2019-298690

G.18.01480

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2018 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op de Gemeentewet, de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit

 

  • 1)

    De Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025 vast te stellen;

  • 2)

    Het door uw gemeenteraad d.d. 12-11-2009 vastgestelde beleid zoals verwoord in het Woonplan 2010-2020 gemeente Gulpen-Wittem in te trekken;

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 25 oktober 2018.

De wnd. griffier,

Drs. W.H.M. Voorter.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.