Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Naamgevingsbesluiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNaamgevingsbesluiten
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNaamgeving openbare ruimten
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019Naamgevingsbesluiten

01-10-2019

gmb-2019-290321

Z214414-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Naamgevingsbesluiten

 

Bij besluit van 1 oktober 2019 door B. en W. van de Gemeente Leeuwarden zijn de volgende besluiten genomen:

 

 • 1.

  Voor de naamgeving in de nieuw te bouwen buurt De Hem het volgende thema vast te stellen: Greidebisten (bijlage 1);

 • 2.

  Aan de 2e fase in de wijk De Zuidlanden in de buurt De Klamp de volgende straatnamen en brugnaam toe te kennen: (bijlage 2)

 • De Houtekster (De Vlaamse Gaai)

 • It Reidhintsje (Het Waterhoen)

 • It Boumantsje (De Witte Kwikstaart)

 • De Klút (De Kluut)

 • De Hôfsjonger (De Tuinfluiter)

 • De Fazant (De Fazant)

 • Protterbrêge (Spreeuwenbrug)

 • 3.

  Voor de naamgeving in de nieuw te bouwen wijk Middelsee de volgende thema’s vast te stellen: (Bijlage 3)

 • Scheepstermen – Voor Haven gebied

 • Middeleeuwen - Voor Stedelijk gebied

 • Vissen uit de Waddenzee – Voor Landelijk gebied

 • 4.

  Aan het voetpad in Grou bij de Hellingshaven de volgende naam toe te kennen:

 • Minne Finnepaad > Ondertitel: Minne Symens Hofstra (1824-1909), wie as komelker ien fan de brûkers fan dit stik lân. (Bijlage 4).

 •