Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Besluit mandaat en machtiging invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat en machtiging invordering
CiteertitelBesluit mandaat en machtiging invordering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2019nieuw besluit

05-11-2019

gmb-2019-286986

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging invordering

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle;

 

gelet artikel 231, lid 2 onder c, d en e, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen het: besluit mandaat en machtiging invordering

 

 

1. Aanpassen mandaatregister Publiekrechtelijke invordering

Afdeling Ondersteuning – onder punt 23:

Omschrijving bevoegdheid: Het opstellen en versturen van dwanginvorderingen o.g.v. artikel 231 Gemeentewet

Publiekrechtelijk

Huidig Mandaatregister

Mandaatregister na wijziging

Betrokken orgaan

Invorderingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Mandaat aan

Cannock Chase

Flanderijn Invordering b.v.

Ondermandaat aan

n.v.t.

n.v.t.

2. Aanpassen mandaatregister Privaatrechtelijke invordering

Afdeling Ondersteuning – toevoegen:

Omschrijving bevoegdheid: Het uitvoeren van de invordering o.g.v. artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet (privaatrechtelijke vorderingen)

 

Huidig Mandaatregister

Mandaatregister na wijziging

Betrokken orgaan

Niets

B&W

Mandaat aan

Niets vermeld

Invorderingsambtenaar

Ondermandaat aan

n.v.t.

Flanderijn Invordering b.v.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 november 2019.

De secretaris, Jolie Hasselman

De burgemeester, Mark van Stappershoef

De invorderingsambtenaar, Karel van Leeuwen