Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Aanwijzingsbesluit marktmeesters gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit marktmeesters gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
CiteertitelBesluit aanwijzing marktmeesters gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR62752/CVDR62752_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Castricum/CVDR367203/CVDR367203_2.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/CVDR111313/CVDR111313_1.html
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werkorganisatie%20BUCH/CVDR625067/CVDR625067_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-11-2019

gmb-2019-285163

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit marktmeesters gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

De colleges van de burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, van de gemeente Uitgeest, van de gemeente Castricum en van de gemeente Heiloo;

 

overwegende dat het wenselijk en doelmatig is te voorzien in de aanwijzing van markmeesters;

 

gelet op de artikelen 1, sub h en 4.5 van de Verordening op de weekmarkten gemeente Bergen 2002, artikelen 1, sub e, en 31 van de Marktverordening gemeente Uitgeest 1994, artikelen 1, sub p en 27 van de Marktverordening gemeente Castricum 2015 en de artikelen 1, sub j en 26 van de Verordening op de weekmarkt voor de gemeente Heiloo 2005 en de Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters BUCH 2019;

besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:

 

 • 1.

  Als marktmeester aan te wijzen voor de warenmarkt c.q. weekmarkt in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de volgende functionarissen:

  • (senior) handhaver/BOA;

 • 2.

  De persoon die bij dit besluit als marktmeester is aangewezen in het kader van de tenuitvoerlegging van het onderhavige besluit, een document ter identificatie te verstrekken (legitimatiebewijs voor marktmeesters);

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘‘Besluit aanwijzing marktmeesters gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo’’.

18 november 2019,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest,

namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum en

namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft.

R.Westbroek

Teammanager THV