Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzen van een gebied in de binnenstad waar het verboden is te folderen en te venten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen van een gebied in de binnenstad waar het verboden is te folderen en te venten
Citeertitelaanwijzen van een gebied in de binnenstad waar het verboden is te folderen en te venten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverbod folderen en venten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-279294

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen van een gebied in de binnenstad waar het verboden is te folderen en te venten

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

gelet op artikel 2.1.3.1 en 5.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem

 

BESLUIT:

 

 

Tot het aanwijzen van een gebied in de binnenstad waar het verboden is te folderen en te venten, conform bijgevoegde gebiedsaanduiding

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

 

Voorlopige voorziening

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Walburgstraat 2, Postbus 9030, 6900 EM Arnhem.

Voor het verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank kan u hierover zo nodig nader informeren.