Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

AANVULLINGEN WELSTANDSNOTA TERSCHELLING HORENDE BIJ BELEIDSREGELS NIEUWE WONINGEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANVULLINGEN WELSTANDSNOTA TERSCHELLING HORENDE BIJ BELEIDSREGELS NIEUWE WONINGEN
CiteertitelAanvullingen welstandsnota Terschelling behorende bij beleidsregels nieuwe woningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvullingen welstandsnota Terschelling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a, tweede lid, van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2019Wijziging Welstandsnota

29-10-2019

gmb-2019-275105

Tekst van de regeling

Intitulé

AANVULLINGEN WELSTANDSNOTA TERSCHELLING HORENDE BIJ BELEIDSREGELS NIEUWE WONINGEN

De raad van de gemeente Terschelling;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling d.d. 22 oktober 2019;

 

 

 

Besluit:

 

De “Nota Inspraak en Overleg Concept Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen 2019 en nieuwe Excessenregeling’’- versie 3- 22 oktober 2019’’ vast te stellen.

De Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de beleidsregels nieuwe woningen vast te stellen met in acht name van de in de “Nota Inspraak en Overleg Concept Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen 2019 en nieuwe Excessenregeling - versie 3-22 oktober 2019’ voorgestelde aanpassingen.

De in de “Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen’’ opgenomen Excessenregeling vervangt de in de Welstandsnota Terschelling 2008 opgenomen excessenregeling. De Excessenregeling uit de Welstandsnota Terschelling 2008 vervalt op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Excessenregeling.

Bij tegenstrijdigheid tussen de Welstandsnota Terschelling 2008 en de “Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen’’ is de “Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen’’ van toepassing.

 

J. Hofman,

J.B. Wassink,

griffier

voorzitter

 

Terschelling, 29 oktober 2019.

De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

De ‘aanvullingen Welstandsnota’ (PDF-document) is te lezen in de externe-bijlage-link.