Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-264252

Z19-060229

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019

Zaaknummer: Z19-060229

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP2019

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders BRP

De volgende medewerkers worden aangewezen als toezichthouder op de naleving

van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5

van de Wet BRP, de:

 

  • Medewerkers Veiligheid en Handhaving.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte