Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Wijzigingsbesluit van de Aanwijzingsbesluiten van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit van de Aanwijzingsbesluiten van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/CVDR623978/CVDR623978_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-252931

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsbesluit van de Aanwijzingsbesluiten van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018

Het college van de gemeente Maasdriel;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening;

besluit:

 • A.

  in aanvulling op de reeds aangewezen gebieden in de “Aanwijzingsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018” zoals vastgesteld op 5 juni 2018, ten aanzien van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening, waar het college gebieden heeft aangewezen waar de eigenaar van een hond niet verplicht is de hond aan te lijnen, wordt aangewezen:

   

  het voorste gedeelte van de waterberging aan de Duitse Weistraat. Het uitlaatgebied is omringd door water. Tevens afgebakend met bordjes die aangeven waar het uitlaatgebied begint en eindigt. Het uitlaatgebied is op de kaart in rood aangegeven.

   

 • B.

  het wijzigingsbesluit en de kaart met daarop aangegeven het uitlaatgebied aan de Duitse Weistraat te consolideren met de bestaande Aanwijzingsbesluiten van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2018.

   

 • C.

  de onder A van dit besluit aangegeven aanwijzing en de daarbij behorende kaart de dag na die van publicatie te laten ingaan.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 september 2019,

het college voornoemd,

de secretaris,

G.T.Wildeman

de burgemeester,

H. vanKooten