Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregel vreugdevuren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vreugdevuren
CiteertitelBeleidsregel vreugdevuren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR337918/CVDR337918_9.html
 2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2019nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-250718

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vreugdevuren

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 8 oktober 2019 inzake het vaststellen van de Beleidsregel vreugdevuren;

 

gelet op

 • -

  artikel 5:34 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV);

 • -

  artikel 1:3, lid 4 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

1. vast te stellen de navolgende Beleidsregel vreugdevuren

 

 

 

Artikel 1 Geen ontheffing voor vreugdevuren

Het college verleent geen ontheffing voor vreugdevuren.

 

Artikel 2 Intrekking vorig besluit

De beleidsregel vreugdevuren 2017, vastgesteld op 6 juni 2017, wordt ingetrokken.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit collegebesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel vreugdevuren.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 8 oktober 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris, de burgemeester

M.M. van der Kraan, A.W. Kolff