Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2)
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/619163.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201902-04-2020nieuwe regeling

10-09-2019

gmb-2019-237605

DJ: 817453

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2)

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 7 van de “Verordening parkeerbelastingen 2019”

 

besluit:

 

 

Vast te stellen het navolgende:

 

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2

 

 

Hierin besluit zij;

Artikel 1.  

 • a.

  De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2019.

 • b.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019.

 • c.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning.

 • d.

  De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd op een afgesloten parkeerterrein en/of parkeergarage.

Artikel 2.  

 • a.

  Het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door middel van contante betaling door het inwerpen van muntstukken.

 • b.

  Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • c.

  Vervallen

 • d.

  In afwijking van het onder sub a en b van dit artikel gestelde kan de parkeerapparatuur, die daarvoor geschikt is, in werking worden gesteld middels de Pinpas (dip & go) en een parkeerbundel.

 • e.

  Separaat van de parkeerapparatuur kan achteraf betaald worden middels belparkeren en pasparkeren.

 • f.

  Indien bij betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit (originele) parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • g.

  In afwijking van het onder sub a, b, c, en d van dit artikel gestelde kan, op de afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages, de parkeerapparatuur in werking worden gesteld middels een speciaal daartoe verkrijgbare uitrijkaart.

 • h.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen.

 • i.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

Artikel 3.  

De parkeerplaatsen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting, als genoemd in artikel 2 onderdeel a van de "Verordening parkeerbelastingen 2019" mag worden geparkeerd, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

 • Zone 1

  Betaald parkeren

 • Zone 2

  Betaald parkeren

 • Bassin

  Beekstraat

  Boermansstraat

  Centrumgarage

  Collegeplein

  Emmasingel

  Drehmansstraat

  Hegstraat

  Hoge Kei, De

  Hoogpoort

  Hogesteenweg

  Kasteelplein

  Kasteelsingel

  Korenmarkt

  Kromstraat

  Maaspoort

  Molenpoort

  Patronaatsplein

  Sint Paulusstraat (deel)

  De Munt, parkeergarage

  Oud Gasthuisplein

  Stationsplein, parkeergarage

  Ursulinengarage

  Kromstraat / - Walburgpassage,

  parkeergarage

  Wilhelminasingel

   

 • Begijnenhofstraat (terrein)

  Biest

  Boerhaavestraat

  Bommelstraat, Van

  Croonstraat, Jan van de

  Dries (terrein en straat)

  Hofakkerstraat

  Kerkstraat

  Looimolenstraat (gedeelte)

  Minderbroederslaan

  Penitentenstraat

  Recollectenstraat

  Regulierenstraat

  Sint Jozefslaan (nr. 1 t/m 13)

  Sint Maartenslaan

  Sint Paulusstraat (deel)

  Sutjensdwarsstraat

  Ververshof

  Vogelsbleek

  Wilhelminastraat

  Poort van Limburg, parkeergarage

 

 

Artikel 4.

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor abonnementhouders als bedoeld in artikel 2 onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2019", zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

 • Zone 1

  Betaald parkeren

 • Zone 2

  Betaald parkeren

 • Bassin

  Boermansstraat

  Centrumgarage

  Collegeplein, boven

  Drehmansstraat

  Emmasingel

  Hoge Kei, De

  Hogesteenweg

  Hoogpoort

  Kasteelplein

  Kasteelsingel

  Maaspoort

  Molenpoort

  Patronaatsplein

  Sint Paulusstraat (deel)

  Stationsstraat

  De Munt, parkeergarage

  Oud Gasthuisplein

  Ursulinengarage

  Kromstraat / Walburgpassage

  parkeergarage

  Wilhelminasingel

 • Begijnenhofstraat (terrein)

  Biest Boerhaavestraat

  Bommelstraat, Van

  Croonstraat, Jan van de

  Centrum Noord parkeerterrein

  Ceres (2e voertuig)

  Dries (terrein)

  Driesveldlaan (oneven huisnrs.)

  Hofakkerstraat

  Kerkstraat

  Looimolenstraat (gedeelte)

  Minderbroederslaan

  Penitentenstraat

  Poort van Limburg, garage

  Recollectenstraat

  Regulierenstraat

  Sint Jozeflaan (1 t/m 13)

  Sint Maartenslaan

  Sint Paulusstraat (deel)

  Stationsplein garage

  Sutjensdwarsstraat

  Ververshof

  Vogelsbleek

  Wilhelminastraat

  Wilhelminaplein

   

Artikel 5.

Vervallen

Artikel 6.  

Vervallen

Artikel 7.  

De parkeerplaatsen, waar de verschuldigde parkeerbelasting achteraf dient te worden voldaan, zijn de aan te wijzen parkeergarages en terreinen:

 • 1.

  Centrumgarage;

 • 2.

  Kromstraat / Walburgpassage, parkeergarage;

 • 3.

  Ursulinengarage;

 • 4.

  Parkeerterrein Centrum Noord;

 • 5.

  Poort van Limburg, parkeergarage;

 • 6.

  Stationsplein, parkeergarage;

 • 7.

  De Munt, parkeergarage

Artikel 8.  

De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunninghouders, zijn de aan te wijzen wegen en terreinen:

 

Zone 3

Vergunning parkeren

 

 • 1.

  Aldenborghstraat

 • 2.

  Beekpoort  (betreft 3 woningen)

 • 3.

  Begijnenhofstraat

 • 4.

  Biemansstraat

 • 5.

  Coenraad Abelstraat (tussen Molenpoort en Jean Verheggenstraat)

 • 6.

  Driesveldlaan (even huisnrs)

 • 7.

  Egmondstraat

 • 8.

  Fatimalaan

 • 9.

  Franse Patersstraat

 • 10.

  Geertenhof

 • 11.

  Gieterijstraat

 • 12.

  Graaf Jacobstraat

 • 13.

  Graafschap Hornelaan (tussen Maaslandlaan en Baroniestraat)

 • 14.

  Heer Gerardstraat

 • 15.

  Henricus Woutersstraat

 • 16.

  Hertogstraat

 • 17.

  Hieronymusstraat

 • 18.

  Hofakkerstraat – Ventweg

 • 19.

  Jan Truijenstraat

 • 20.

  Johanna van Meursstraat

 • 21.

  Julianalaan (tussen Louis Regoutstraat en Poldermansstraat)

 • 22.

  Kannunikenstraat

 • 23.

  Limcostraat

 • 24.

  Lindanusstraat (inclusief straat ten oosten van plantsoentje)

 • 25.

  Looimolenstraat (gedeelte)

 • 26.

  Penitentenstraat (gedeelte tussen huisnummers 92 tot en met 116)

 • 27.

  Pius-X Hof

 • 28.

  Maaseikerweg (huisnrs. 11, 11a, 13, 17, 19, 21)

 • 29.

  Maria Hart

 • 30.

  Maria Wijngaard

 • 31.

  Mariënhagelaan

 • 32.

  Meewisstraat

 • 33.

  Minderbroederslaan (vanaf huisnr. 13)

 • 34.

  Molenveldstraat (tussen Wilhelminastraat en Weerterbeekweg/Slachterijstraat)

 • 35.

  Nieuwstraat

 • 36.

  Observantenstraat

 • 37.

  Oude Hushoverweg

 • 38.

  Oudenakkerstraat (tussen Regentesselaan en Victor de Stuersstraat)

 • 39.

  Parallelweg

 • 40.

  Regentesselaan

 • 41.

  Regulierenstraat

 • 42.

  Sint Antoniusstraat

 • 43.

  Sint Catharinastraat

 • 44.

  Sint Hubertusstraat

 • 45.

  Sint Isidoruspassage

 • 46.

  Sint Jorisstraat

 • 47.

  Sint Jozefslaan (6 t/m 100 en 25 t/m 119)

 • 48.

  Sint Maartenslaan (huisnr. 19 t/m 41)

 • 49.

  Sint Mathiasstraat

 • 50.

  Sint Servatiusstraat

 • 51.

  Sint Willibrordstraat

 • 52.

  Slotstraat

 • 53.

  Spoorstraat

 • 54.

  Tuindorpstraat

 • 55.

  Ventweg Sint Paulusstraat / Sint Maartenslaan

  (tussen Lindanusstraat en Sint Servatiusstraat)

 • 56.

  Verheggenstraat, Jean

 • 57.

  Wilhelminasingel (tussen Molenpoort en Beekstraat)

 • 58.

  Wilhelminastraat (tussen Nieuwstraat en Parallelweg)

 • 59.

  Willem I straat

 • 60.

  Windesheimstraat (tussen Wittevrouwenstraat en Maria Wijngaard)

 • 61.

  Wittevrouwenstraat

 

Artikel 9.  

Voor het onder artikel 3 en 4 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.

Artikel 10.  

Voor het onder artikel 7 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden 24 uren per dag, van maandag tot en met zondag.

Artikel 11.  

Vervallen

Artikel 12.  

Voor de onder artikel 8 bedoelde vergunningparkeren zijn de tijden:

 • a.

  Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur;

 • b.

  Op donderdag (koopavond) van 09:00 tot en met 21:00 uur;

 • c.

  Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenpoort) van maandag tot en met zaterdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur;

Artikel 13.  

De volgende regels vast te stellen voor het voldoen van parkeerbelastingen:

 • a.

  De parkeerbelasting dient te worden voldaan door het in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;

 • b.

  Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeermeter of parkeerautomaat kennisgegeven;

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat die een parkeerkaartje verstrekt dient de na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling de zijde met de tijdsaanduiding duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen;

 • d.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   dag, maand en jaar van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • -

   het betaalde bedrag;

  • -

   het nummer van de parkeerautomaat;

  • -

   het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • e.

  Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats;

 • f.

  Indien de parkeerplaats is aangewezen als vergunningzone dient de na de betaling verstrekte parkeervergunning tijdens het parkeren op de in de vergunning aangegeven plaats de betreffende vergunning duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te zijn.

Artikel 14. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019", vastgesteld bij collegebesluit d.d. 18 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van dit aanwijzingsbesluit is 10 september 2019.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ligt na de in het tweede lid genoemde datum, het ingetrokken aanwijzingsbesluit gelden.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2".

 

Weert, 10 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

M.J.M. Meertens

Gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester