Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Diemen/CVDR491190/CVDR491190_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2019Nieuwe regeling

17-09-2019

gmb-2019-236603

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen,

 

gelet op:

artikel 2, 3, 16, 17 en 19 van de Parkeerverordening;

overwegende dat:

 • -

  Betaald parkeren wordt ingesteld in het gebied Ouddiemerlaan – Burgemeester de Kievietstraat – Nicolaas Lublinkstraat – Muiderstraatweg;

Besluit vast te stellen:

 

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Artikel 1 Aanwijzing van straten en straatgedeelten

 

Artikel 1.1

Als plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, alsmede artikel 16, van de Parkeerverordening, mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

Centrumgebied Diemerplein

 • 1.

  Ouddiemerlaan (van kp. Martin Luther kinglaan/Rode Kruislaan t/m kp. Prinses Beatrixlaan)

 • 2.

  D.J. den Hartoglaan

 • 3.

  Wihelminaplantsoen (van kp. Gerardt Burghoutweg t/m kp. Ouddiemerlaan/Prinses Beatrixlaan)

 • 4.

  Van Markenplantsoen (van kp. Hasselaarstraat tot aan flat Diemerplein huisnrs 1-51)

 • 5.

  Prinses Beatrixlaan (van kp. Ouddiemerlaan t/m wegdeel Pr. Beatrixlaan huisnummer 56 (even))

 • 6.

  Prins Mauritslaan (van kp. Prinses Beatrixlaan t/m kp. D.J. den Hartoglaan)

 • 7.

  Prins Mauritslaan (van kp. Henry Dunantlaan t/m kp. D.J. den Hartoglaan)

 • 8.

  Hasselaarstraat

 • 9.

  Burgemeester Bickerstraat (van kp. Wilhelminaplantsoen t/m Burgemeester Bickerstraat huisnr. 63)

 • 10.

  Prins Mauritslaan (Parkeerterrein naast gemeentehuis en achter De Omval)

 • 11.

  Gustave Stresemannstraat

 • 12.

  Alfred Nobelstraat

 • 13.

  Pater Pirestraat

 • 14.

  Albert Loethoelistraat

 • 15.

  René Cassinlaan (van kp. Albert Schweitzerstraat t/m kp. Albert Loethoelistraat)

 • 16.

  Solferinostraat

 • 17.

  Prins Mauritslaan (van kp. Ouddiemerlaan t/m kp. Henry Dunantlaan)

 • 18.

  Henry Dunantlaan (van kp. Solferinostraat t/m kp. Bastingstraat)

 • 19.

  Van Markenplantsoen (vanaf Schoolstraat tot aan Hasselaarstraat)

 • 20.

  Hooftlaan (vanaf Schoolstraat tot aan Hasselaarstraat)

 • 21.

  Wilhelminaplantsoen (van kp. Schoolstraat t/m kp. Gerardt Burghoutweg)

 • 22.

  Paulus Emtickweg (van kp. Wilhelminaplantsoen tot Burgemeester van Tienenweg)

 • 23.

  Gerardt Burghoutweg (van kp. Wilhelminaplantsoen tot Burgemeester van Tienenweg)

 • 24.

  Burgemeester Bickerstraat ( van wegdeel Burg. Bickerstraat huisnummer 63 (oneven) tot Burgemeester van Tienenweg huisnummer 53)

 • 25.

  Ouddiemerlaan (van kp. Wilhelminaplantsoen/Prinses Beatrixlaan tot Van Medebach Wakkerplein)

 • 26.

  Prinses Irenestraat (van kp. Prinses Beatrixlaan tot Burgemeester Kievitsstraat)

 • 27.

  Prinses Margrietstraat (van kp. Prinses Beatrixlaan tot Burgemeester Kievitstraat)

Kantoorgebied Bergwijkpark Zuid

 • 28.

  Wisselwerking (van kp. Dubbellinkdreef tot kp. Diemerhof)

 • 29.

  Diemerhof (van kp. Wisselwerking tot kp. Diemermere)

 • 30.

  Diemermere (van kp. Dubbellinkdreef tot kp. Diemerhof)

 • 31.

  Wisselwerking (vanaf Wisselwerking tot toegang parkeerterreinen Wisselwerking 22 t/m 56)

 • 32.

  Diemerhof (vanaf kp. Wisselwerking/Diemerhof tot toegang parkeerterrein Diemerhof 2 t/m 8)

 • 33.

  Wisselwerking (vanaf kp. Wisselwerking /Diemerhof tot toegang parkeerterrein Wisselwerking 12 t/m 18)

 • 34.

  Diemerhof (vanaf Diemerhof tot toegang parkeerterreinen Diemerhof 10 t/m 36)

 • 35.

  Diemerhof (vanaf kp.Diemerhof / Diemermere tot toegang parkeerterrein Diemerhof 42-44)

 • 36.

  Diemermere (vanaf kp. Diemerhof /Diemermere tot toegang parkeerterreinen Diemermere 1 t/m 19)

Muiderstraatweg en omgeving

 • 37.

  Muiderstraatweg (vanaf kp Ouddiemerlaan tot aan kp Prins Bernardlaan)

 • 38.

  Ouddiemerlaan (vanaf kp Muiderstraatweg tot aan kp Van Medebach Wakkerplein)

 • 39.

  Burgemeester de Kievietstraat

 • 40.

  Nicolaas Lublinkstraat (vanaf kp Burgemeester de Kievietstraat tot aan kp Muiderstraatweg)

 • 41.

  Hartveldseweg (vanaf kp Burgemeester Bickerstraat tot aan kp Ouddiemerlaan)

 • 42.

  Parkeerterrein Zeven Wonderen (parkeerterrein gelegen tussen Muiderstraatweg en Burgemeester de Kievietstraat)

Artikel 1.2

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de Parkeerverordening, vast te stellen en worden aangewezen:

 • 1.

  Gustave Stresemannstraat

 • 2.

  Alfred Nobelstraat

 • 3.

  Pater Pirestraat

 • 4.

  Albert Loethoelistraat

 • 5.

  René Cassinlaan (van kp. Albert Schweitzerstraat t/m kp. Albert Loethoelistraat)

 • 6.

  Solferinostraat

 • 7.

  Prins Mauritslaan (van kp. Ouddiemerlaan t/m kp. Henry Dunantlaan)

 • 8.

  Henry Dunantlaan (van kp. Solferinostraat t/m kp. Bastingstraat)

 • 9.

  Van Markenplantsoen (vanaf Schoolstraat tot aan Hasselaarstraat)

 • 10.

  Hooftlaan (vanaf Schoolstraat tot aan Hasselaarstraat)

 • 11.

  Wilhelminaplantsoen (van kp. Schoolstraat t/m kp. Gerardt Burghoutweg)

 • 12.

  Paulus Emtickweg (van kp. Wilhelminaplantsoen tot Burgemeester van Tienenweg)

 • 13.

  Gerardt Burghoutweg (van kp. Wilhelminaplantsoen tot Burgemeester van Tienenweg)

 • 14.

  Burgemeester Bickerstraat ( van wegdeel Burg. Bickerstraat huisnummer 63 (oneven) tot Burgemeester van Tienenweg huisnummer 53)

 • 15.

  Ouddiemerlaan (van kp. Wilhelminaplantsoen/Prinses Beatrixlaan tot Van Medebach Wakkerplein)

 • 16.

  Prinses Irenestraat (van kp. Prinses Beatrixlaan tot Burgemeester de Kievitsstraat)

 • 17.

  Prinses Margrietstraat (van kp. Prinses Beatrixlaan tot Burgemeester de Kievitstraat)

Artikel 1.3

Als plaatsen waar de wielklem wordt toegepast aan te wijzen alle weggedeelten zoals genoemd in artikel 1.1 en 1.2.

Artikel 2 Toestaan betaald parkeren

 

Artikel 2.1

Parkeren op de locaties 1 t/m 9 en 11 t/m 27 in artikel 1.1 en de locaties 1 t/m 17 in artikel 1.2 is slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 • maandag tot en met zaterdag 09.00 tot 21.00 uur.

Artikel 2.2

Parkeren op locatie 10 in artikel 1.1 is slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 • maandag tot en met zaterdag 09.00 tot 19.00 uur.

Artikel 2.3

Parkeren op locatie 28 t/m 36 in artikel 1.1 is slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 • maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 19.00 uur.

Artikel 2.4

Parkeren op locatie 37 t/m 42 in artikel 1.1 is slechts toegestaan tegen betaling van belasting op:

 • maandag tot en met zaterdag 09.00 tot 19.00 uur.

Artikel 2.5
 • Er geldt geen maximum parkeerduur voor de locaties 1 t/m 10 en 28 t/m 42 onder artikel 1.1.

 • De minimale afname van parkeerrecht voor de locaties 11 t/m 27 onder artikel 1.1 bedraagt 12 uur.

Artikel 2.6

Het gestelde in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 is niet van kracht op de volgende (feest)dagen:

 • Nieuwjaarsdag;

 • Tweede Paasdag;

 • Tweede Pinksterdag;

 • beide Kerstdagen;

 • Hemelvaartsdag;

 • Koningsdag.

Artikel 3 Wijze van betaling

 

Artikel 3.1

Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan.

Artikel 3.2

Betaling van parkeerbelasting bij parkeerautomaten dient voor de locaties in artikel 1.1 bij alle parkeerautomaten uitsluitend op elektronische wijze plaats te vinden.

Hierbij wordt onder elektronisch betalen verstaan:

 • Een verrichte betaling met behulp van de mobiele telefoon, het zgn. ‘belparkeren’ (waarbij de betaling geschiedt door middel van een, onder vermelding van de op parkeerapparatuur vermelde locatiecode, gemaakte verbinding van een telefoon binnen de overeengekomen tijd na het einde van parkeren);

 • Een door middel van pinbetaling verrichte betaling.

Artikel 3.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 kan op de locaties 11 t/m 27, zoals aangewezen in artikel 1.1, alleen aan de belastingplicht worden voldaan door de aanschaf van een dagkaart (onderdeel 1 Tarieventabel, behorende bij de Parkeerverordening).

De dagkaart kan verkregen worden via mobiele telefoon, sms-dienst, via internet of bij de balie van het gemeentehuis. De instructie staat vermeld op www.diemen.nl.

Artikel 4 Voorwaarden

 

Artikel 4.1

Als wordt geparkeerd bij parkeerapparatuur waarbij een betalingsbewijs wordt verstrekt, is de aangifte pas voltooid als het kenteken van het geparkeerde voertuig bij de betreffende parkeerautomaat is ingevoerd.

Artikel 4.2

In de situatie waarbij het niet mogelijk is een parkeerrecht bij een parkeerautomaat te kopen in verband met een defect of een storing van de automaat dient een dichtstbijzijnde andere parkeerautomaat opgezocht te worden. Het bij de dichtstbijzijnde andere parkeerautomaat gekochte parkeerrecht is geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

Artikel 5 Parkeertarieven

De parkeertarieven voor de locaties zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit zijn opgenomen in Tarieventabel, onderdeel van de Parkeerverordening.

Artikel 6 Overzichtskaarten

 

Artikel 6.1

Bij dit besluit wordt bijbehorende overzichtskaart parkeerregulering met tekeningnummer 222-901-058 en 218-914-006 gehanteerd voor aanduiding van de locaties genoemd in artikel 1.

Artikel 7 Slotbepalingen

 

Artikel 7.1

Dit besluit treedt 1 dag na publicatie in werking.

Artikel 7.2

Op de datum bedoeld onder artikel 7.1 wordt ingetrokken het Aanwijzingsbesluit, vastgesteld op 31 oktober 2017.

Artikel 7.3

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019.

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,

J.D. deKort

de burgemeester,

E.Boog

Overzichtskaart tekeningnr. 222-901-058 behorende bij Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Overzichtskaart tekeningnr. 218-914-006 behorende bij Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019