Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing aanpak overlast van (brom)fietsen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing aanpak overlast van (brom)fietsen 2019
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing aanpak overlast van (brom)fietsen 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart gebied stationsomgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR332923/CVDR332923_14.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-232954

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing aanpak overlast van (brom)fietsen 2019

De burgemeester van Enschede,

 

Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 (APV)

 

Overwegende:

 

  • Dat met dit verbod het aantal fietsdiefstallen en registraties in de openbare ruimte verder wordt teruggedrongen;

  • Dat met dit verbod verrommeling van de openbare ruimte wordt tegengegaan en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden;

  • Dat met dit verbod ongewenst gedrag in de openbare ruimte wordt tegengegaan en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden;

  • Dat met dit verbod de bereikbaarheid en toegankelijkheid gegarandeerd wordt.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de gebiedsaanwijzing aanpak overlast van (brom)fietsen 2019.

Artikel 1

Het volgende gebied, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, wordt aangewezen als gebied waarin het verboden is fietsen buiten de daarvoor aangewezen stallingen, rekken en vakken te plaatsen én waarin fietsen langer geplaatst dan 28 dagen en fietswrakken verwijderd kunnen worden.

Het gebied stationsomgeving is als volgt afgebakend: het gebied tussen Brandweerstraat – Hengelosestraat en gedeelte Molenstraat tot aan ’t Bölke ten noorden van het spoor en het gebied tussen Korte Hengelosestraat – Brammelerstraat / M.H. Tromplaan en De Ruyterlaan (tot aan Prinsessetunnel) ten zuiden van het spoor.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 3 september 2019

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlagen

kaart gebied stationsomgeving

Toelichting

Deze aanwijzing is bedoeld om het gebied (met uitzondering van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en terrassen) te bepalen waarin strafrechtelijk kan worden opgetreden op grond van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.