Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barendrecht/CVDR420667/CVDR420667_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201916-09-2019nieuwe regeling

09-09-2019

gmb-2019-231000

112887

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)

De burgemeester van de gemeente Barendrecht:

overwegende dat:

 • artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barendrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

 • het door de politie ontwikkelde Digitaal Opkopers Register is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

 • dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • indien een handelaar een gestolen goed registreert, het systeem hiervan melding maakt waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en handel in goederen afkomstig van een misdrijf op effectieve wijze kan worden tegengegaan;

gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Algemene Maatregel van Bestuur van 6 januari 1992, ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, alsmede op het bepaalde in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barendrecht;

BESLUIT:

 • 1.

  als gewaarmerkt register in de zin van bovengenoemde artikelen aan te wijzen het Digitaal Opkopers Register;

 • 2.

  dat de registratie in het Digitaal Opkopers Register verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan om een papieren registratie bij te houden;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op 16 september 2019.

Barendrecht,9 september 2019

De burgemeester van Barendrecht

Drs. J. vanBelzen