Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
CiteertitelGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gebiedsaanwijzing in de horecagerelateerde beleidsregels centrumgebied Reusel, vastgesteld op 22-8-2006, komt hiermee te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. APV, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2008nieuwe regeling

22-01-2008

d'n Uitkijk, 25-01-2008

B&W 08-017

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

gezien het voorstel aan burgemeester en wethouders van 14 januari 2008

nummer 08-017;

Gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht,

Mede gelet op artikel 2.4.8 APV Reusel-De Mierden,

besluiten vast te stellen en te publiceren:

 

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Op grond van artikel 2.4.8 eerste lid APV Reusel-De Mierden is het verboden op de weg, in een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken glazen flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Voorts is de houder van een horecagelegenheid verplicht zodanige maatregelen te nemen dat de bezoekers van zijn inrichting geen glazen drinkgerei of glazen flessen buiten de inrichting brengen.

Het door het college aangewezen verruimde gebied wordt concreet begrensd door de volgende straten:

 • -

  Groeneweg t/m kruising Marialaan;

 • -

  Marialaan vanaf kruising Groeneweg t/m kruising Molenstraat;

 • -

  Molenstraat vanaf kruising Marialaan t/m kruising Wilhelminalaan;

 • -

  Wilhelminalaan vanaf kruising Molenstraat t/m kruising Beukenlaan / Julianaplein;

 • -

  Beukenlaan t/m kruising Molenberg;

 • -

  Molenberg vanaf kruising Beukenlaan t/m kruising Lindestraat;

 • -

  Mierdseweg vanaf kruising Lindestraat t/m kruising Hoogakker;

 • -

  Hoogakker t/m kruising Zeegstraat;

 • -

  Zeegstraat vanaf kruising Hoogakker t/m Schoolstraat;

 • -

  Schoolstraat t/m Groeneweg.

Deze gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van 1 februari 2008.

Aldus besloten in de vergadering van 22 januari 2008.

Burgemeester en wethouders van Reusel–De Mierden,

de secretaris, de burgemeester,

Drs. L.J.M. Bertens I. de Jong-van den Heuvel