Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet
CiteertitelAanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  3. artikel 8.1.3 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-220825

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 20 augustus 2019 besloten om de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders/handhavers (bijzonder en preventief onderzoek en sociale rechercheurs) als bedoeld in 6.1 lid 1 van de Wmo 2015 en toezichthouders ten behoeve van de uitvoering van artikel 2.9 en 8.1.3. van de Jeugdwet te mandateren aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht met de mogelijkheid tot ondermandaat.

 

Meerssen,20 augustus 2019

College van Burgemeester en Wethouders