Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Wegsleepverordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wegsleepverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bellingwedde/436412/436412_1.html
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vlagtwedde/CVDR58530/CVDR58530_1.html
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vlagtwedde/CVDR58530/CVDR58530_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-212181

Z/19/091444/DB.19-768

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wegsleepverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

 

overwegende dat het wenselijk is om toezichthouders aan te wijzen voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wegsleepverordening,

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluiten:

De medewerkers toezicht en handhaving aan te wijzen als toezichthouders inzake de Wegsleepverordening.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde