Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie voor afwijkende inwerkingtredingsdata artikel 24.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-189212.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-202001-05-2020Artikel 14

07-01-2020

gmb-2020-12707

1496516
27-09-201918-01-2020artikel 24

17-09-2019

gmb-2019-235654

1488249
01-09-201927-09-2019Nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-211993

1482736

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Purmerend 2019;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019

 

 

Artikel 1 Definities

1. Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de vigerende Parkeerverordening Purmerend 2019.

2. In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a)

  aanbieder: een bedrijf dat motorvoertuigen voor autodeelgebruik ter beschikking stelt;

 • b)

  aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die de parkeervergunning aanvraagt;

 • c)

  bedrijf: een onderneming die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • d)

  bedrijfsvergunning: parkeervergunning voor degene die een beroep of bedrijf uitoefent in dat gebied;

 • e)

  bewonersvergunning: parkeervergunning voor de bewoner in dat gebied;

 • f)

  elektrisch oplaadpunt: parkeervakken die door middel van het bord E04 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW, met de aanduiding "uitsluitend opladen van elektrische motorvoertuigen" aangewezen zijn als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen;

 • g)

  gebied: een aaneengesloten stelsel van straten en/of straatdelen met een parkeerregime waar dezelfde voorwaarden van toepassing zijn;

 • h)

  elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, niet zijnde fietsen en snor/bromfietsen;

 • i)

  oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met ten minste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • j)

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • k)

  zelfstandige woning: woning welke een eigen toegang heeft, voorzien is van een keuken, douche en toilet en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning, als bedoeld in art. 7:234 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een woning waarvan met een notariële akte wordt aangetoond dat sprake is van een zelfstandige woning.

1 Parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

1.1 Definiëring parkeervergunninggebied 1

 

Artikel 2 Definitie parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

De belanghebbendenplaatsen zoals genoemd in artikel 3 en de parkeerapparatuurplaatsen zoals genoemd in artikel 4 vormen samen het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad).

 

Artikel 3 Locatie belanghebbendenplaatsen

De parkeerplaatsen in de volgende straten en straatgebieden zijn belanghebbendenplaatsen:

 

#

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Barak

 

2

Bernard Nieuwentijtstraat

 

3

Bierkade

 

4

Fresiastraat

 

5

Herengracht

 

6

Hoornsebuurt

 

7

Houttuinen

 

8

Hyacinthenstraat

 

9

Kanaalkade

 

10

Kanaalschans

11

Kanaalstraat

Ter hoogte van Kanaalstraat 7 (tussen ingang parkeerterrein Kanaalstraat en Kanaalkade).

12

Liduinatuin

 

13

Looiersplein

Ter hoogte van Purmersteenweg 1 t/m 3 (garage Zijp).

14

Molenplantsoen

 

15

Nieuwegracht

 

16

Nieuwstraat

Huisnummers 1 en 3

17

Oranjestraat

Het gedeelte tussen de Vooruitstraat en de Bernard Nieuwentijtstraat.

18

Oude Sluis

 

19

Overweersepolderdijk

Het gedeelte tussen Hoornselaan en Schipperslaan.

20

Purmersteenweg

Steeg achter de woningen Purmersteenweg 2-40 inclusief 4 haaksparkeerplaatsen bij de toegang tot de steeg.

21

Schipperspad

 

22

Tuinhof

 

23

Vooruitstraat

 

24

Whereplantsoen

 

 

Artikel 4 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

1. Van de parkeerplaatsen die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

#

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Achterdijk

 

2

Beemsterburgwal

 

3

Emmakade

 

4

Gedempte Singelgracht

 

5

Gedempte Where

Het parkeerterrein ter hoogte van de Gedempte Where 1 inclusief de parkeervakken parallel aan de Where (voormalig postkantoor).

6

Julianaplein

 

7

Looiersplein

De parkeerplaatsen ter hoogte van Looiersplein 1- 4.

8

Neckerdijk

 

9

Nieuwstraat

Het gedeelte tussen de Koestraat en de Plantsoengracht.

10

Oranjestraat

Het weggedeelte tussen Julianaplein en Vooruitstraat.

11

Oude Vismarkt

 

12

Parkeerterrein 'Kanaalstraat'

Incl. het weggedeelte Kanaalstraat langs de Gedempte Singelgracht 16.

13

Parkeerterrein 'Schapenmarkt'

14

Plantsoengracht

Het parkeerterrein bij de oude begraafplaats.

15

Plantsoenstraat

 

16

Purmersteenweg

Het parkeerterrein en de parkeerplaatsen op de parallelweg aan de noordzijde van de Purmersteenweg tegenover het gemeentehuis.

17

Slotplein

 

18

Tramplein

Parkeervakken ter hoogte van Tramplein 5.

19

Venediën

 

20

Wagenbeurs

 

21

Weerwal

 

 

2. Van de parkeerplaatsen behorend bij een elektrisch oplaadpunt die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders van parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) met uitsluitend het doel hun elektrisch voertuig op te laden:

 

#

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Nieuwstraat

Het weggedeelte tussen de Koestraat/Herengracht en de Westerstraat.

2

Purmersteenweg (gemeentehuis)

Het parkeerterrein voor de hoofdingang van het gemeentehuis Purmersteenweg 42.

3

Westerstraat

 

 

1.2. parkeervergunningen parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

 

Artikel 5 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zoals gedefinieerd in artikel 3 en artikel 4 indien de aanvrager woonachtig is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied I

  1

  Achter de kerk

  2

  Achterdijk

  3

  B. Nieuwentijtstraat

  4

  Bakkerssteeg

  5

  Barak

  6

  Beemsterburgwal

  7

  Beemstersteeg

  8

  Bierkade

  9

  Breedstraat

  10

  Bultstraat

  11

  Dubbele buurt

  12

  Emmakade

  13

  Fresiastraat

  14

  Gasthuissteeg

  15

  Gedempte Singelgracht

  16

  Gedempte Where

  17

  Gouw

  18

  Herengracht

  19

  Hoogstraat

  20

  Hoornsebuurt

  21

  Houttuinen

  22

  Hyacinthenstraat

  23

  Kaasmarkt

  24

  Kalversteeg

  25

  Kanaalkade

  26

  Kanaalschans

  27

  Kanaalstraat

  28

  Kerkstraat

  29

  Koemarkt

  30

  Koestraat

  31

  Kolkstraat

  32

  Koningssteeg

  33

  Krommesteeg

  34

  Kuipersteeg

  35

  Liduinatuin

  36

  Looiersplein

  37

  Molenplantsoen

  38

  Neckerdijk nr. 5

  39

  Nieuwegracht

  40

  Nieuwstraat

  41

  Oranjestraat

  42

  Oude Vismarkt

  43

  Oude Sluis

  44

  Overweerse Polderdijk nr. 2 t/m 22

  45

  Padjedijk

  46

  Peperstraat

  47

  Plantsoengracht

  48

  Plantsoensteeg

  49

  Plantsoenstraat

  50

  Poststeeg

  51

  Purmersteenweg 1,3,9,11,13, 2-40 (even huisnummers)

  52

  Schipperspad

  53

  Schoolplein nr. 1 t/m 6

  54

  Schoolsteeg

  55

  Slotplein

  56

  Soeteboomhof

  57

  St. Nicolaassteeg

  58

  Stamsteeg

  59

  Tramplein

  60

  Tuinhof

  61

  Venediën

  62

  Vooruitstraat

  63

  Waagplein

  64

  Wagenbeurs

  65

  Weerwal

  66

  Weeshuissteeg

  67

  Westersteeg

  68

  Westerstraat

  69

  Whereplantsoen

  70

  Willem Eggertstraat

  71

  Zuidersteeg

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van lid 1 in aanmerking komt indien:

  • a)

   de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig, en

  • b)

   er aan hem of een andere bewoner van de zelfstandige woning waar hij woonachtig is niet reeds een bewonersvergunning is verleend, en

  • c)

   de aanvrager niet beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 3.

  Het college kan aan een bewoner die mantelzorg ontvangt een bewonersvergunning verlenen waarbij op de vergunning het kenteken van het motorvoertuig van de mantelzorger wordt vermeld.

 • 4.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt één vergunning per zelfstandige woning.

 • 5.

  Indien de aanvrager woonachtig is in het appartementencomplex 'Kanaalzicht', gelegen naast de parkeergarage de Claxonate of appartementencomplex ‘Neckerpoort’ aan de Neckerdijk en recht heeft op een parkeerabonnement in de parkeergarage Claxonate komt hij niet in aanmerking voor een bewonersvergunning in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 6.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 7.

  Een bewonersvergunning wordt per kalenderjaar verleend.

 

Artikel 6 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zoals gedefinieerd in artikel 3 en artikel 4 indien het bedrijf gevestigd is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bedrijfsvergunning gebied 1

  1

  Achter de kerk

  2

  Achterdijk

  3

  B. Nieuwentijtstraat

  4

  Bakkerssteeg

  5

  Barak

  6

  Beemsterburgwal

  7

  Beemstersteeg

  8

  Bierkade

  9

  Breedstraat

  10

  Bultstraat

  11

  Dubbele buurt

  12

  Emmakade

  13

  Fresiastraat

  14

  Gasthuissteeg

  15

  Gedempte Singelgracht

  16

  Gedempte Where

  17

  Gouw

  18

  Herengracht

  19

  Hoogstraat

  20

  Hoornsebuurt

  21

  Houttuinen

  22

  Hyacinthenstraat

  23

  Kaasmarkt

  24

  Kalversteeg

  25

  Kanaalkade

  26

  Kanaalschans

  27

  Kanaalstraat

  28

  Kerkstraat

  29

  Koemarkt

  30

  Koestraat oneven nummers

  31

  Kolkstraat

  32

  Koningssteeg

  33

  Krommesteeg

  34

  Kuipersteeg

  35

  Liduinatuin

  36

  Looiersplein

  37

  Molenplantsoen

  38

  Neckerdijk nr. 5

  39

  Nieuwegracht

  40

  Nieuwstraat nr. 1,3-6, 11-44, 72-109

  41

  Oranjestraat

  42

  Oude Vismarkt

  43

  Oude Sluis

  44

  Overweerse Polderdijk nr. 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22

  45

  Padjedijk

  46

  Peperstraat

  47

  Plantsoengracht

  48

  Plantsoensteeg

  49

  Plantsoenstraat

  50

  Poststeeg

  51

  Purmersteenweg 1,3,9,11,13, 2-40 (even huisnummers)

  52

  Schipperspad

  53

  Schoolplein nr. 1 t/m 6

  54

  Slotplein

  55

  Soeteboomhof

  56

  St. Nicolaassteeg

  57

  Stamsteeg

  58

  Tramplein

  59

  Tuinhof

  60

  Venediën

  61

  Vooruitstraat

  62

  Waagplein

  63

  Wagenbeurs

  64

  Weerwal

  65

  Weeshuissteeg nr.3,5,7,9,11,13,15,17

  66

  Westersteeg

  67

  Westerstraat

  68

  Whereplantsoen

  69

  Willem Eggertstraat nr. 1 t/m 5 en 2 t/m 10

  70

  Zuidersteeg

   

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking komt, indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 3.

  Het maximale aantal bedrijfsvergunningen dat aan een bedrijf kan worden verleend bedraagt voor een adres twee vergunningen.

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Bedrijven die gevestigd zijn in een gebouw met een parkeergarage komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvergunning.

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 

Artikel 7 Bezoekersvergunning parkeervergunninggebied 1 (binnenstad)

 • 1.

  Het college kan aan een aanvrager die woonachtig is in een van de hieronder genoemde straten met belanghebbendenplaatsen een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van zijn bezoek:

   

  #

  Stratenlijst bezoekersvergunning gebied 1

  1

  B. Nieuwentijtstraat

  2

  Bierkade

  3

  Fresiastraat

  4

  Herengracht

  5

  Hoornsebuurt

  6

  Houttuinen

  7

  Hyacinthenstraat

  8

  Kanaalkade

  9

  Kanaalschans

  10

  Kanaalstraat

  11

  Liduinatuin

  12

  Molenplantsoen

  13

  Nieuwegracht

  14

  Nieuwstraat nr. 1, 1a en 3

  15

  Oranjestraat

  16

  Oude Sluis

  17

  Overweerse Polderdijk nr. 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22

  18

  Plantsoensteeg

  19

  Poststeeg

  20

  Schipperspad

  21

  Tuinhof

  22

  Vooruitstraat

  23

  Whereplantsoen

   

 • 2.

  De bezoekersvergunning is alleen geldig voor belanghebbendenplaatsen zoals omschreven in artikel 3 met uitzondering van de locaties: (1) Barak en (20) Purmersteenweg.

 • 3.

  De bezoekersvergunningen zijn genummerd en worden per boekje (van 10 stuks) verkocht.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen is 5 per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

   

2 Parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

2.1. Definiëring parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

 

Artikel 9 Definitie parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

De parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 10 vormen het parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder).

 

Artikel 10 Locaties parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

#

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Abraham Kuyperstraat

 

2

Hugo de Grootstraat

 

3

Kanaaldijk

huisnummers 11 t/m 46

4

Neckerstraat

 

5

Schaepmanstraat

 

6

Thorbeckekade

 

7

Troelstraplein

 

 

2.2. Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

 

Artikel 11 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor het parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) zoals gedefinieerd in artikel 10 indien de aanvrager woonachtig is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied 2

  1

  Abraham Kuyperstraat

   

  2

  Hugo de Grootstraat

   

  3

  Kanaaldijk

  huisnummers 11 t/m 46

  4

  Neckerstraat

   

  5

  Schaepmanstraat

   

  6

  Thorbeckekade

   

  7

  Troelstraplein

   

   

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking komt indien:

  • a.

   de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig, en

  • b.

   er aan hem of een andere bewoner van de zelfstandige woning waar hij woonachtig is niet reeds een tweede bewonersvergunning is verleend.

 • 3.

  Het college kan aan een bewoner die mantelzorg ontvangt een bewonersvergunning verlenen waarbij op de vergunning het kenteken van het motorvoertuig van de mantelzorger wordt vermeld.

 • 4.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee vergunningen per zelfstandige woning.

 • 5.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 6.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) verleend worden.

 • 7.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 8.

  Een bewonersvergunning wordt per kalenderjaar verleend.

 

Artikel 12 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor het parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) zoals gedefinieerd in artikel 10 indien het bedrijf gevestigd is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bedrijfsvergunning gebied 2

  1

  Abraham Kuyperstraat

   

  2

  Hugo de Grootstraat

   

  3

  Kanaaldijk

  huisnummers 11 t/m 46

  4

  Neckerstraat

   

  5

  Schaepmanstraat

   

  6

  Thorbeckekade

   

  7

  Troelstraplein

   

   

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking komt, indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 3.

  Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat aan een bedrijf kan worden verleend bedraagt voor een adres twee vergunningen.

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 2 (Hazepolder) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening zoals gedefinieerd in lid 4 voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Bedrijven die gevestigd zijn in een gebouw met een parkeergarage komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvergunning.

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 

3. Parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

3.1 Definiëring parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

 

Artikel 13 Definitie parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

De parkeerapparatuurplaatsen genoemd in artikel 14 vormen het parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied).

 

Artikel 14 Locatie parkeerapparatuurplaatsen

Van de parkeerplaatsen die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen zijn de parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen mede bestemd als plaatsen voor vergunninghouders:

 

#

Locatie

Plaatsaanduiding

1

Chris Lanooystraat

 

2

Lambertus Huisengastraat

 

3

Plateellaan

 

4

Prinsenhof

 

5

Toon Dupuisstraat

 

6

Veilinghof

 

7

Wagenweg

 

8

Wagenweg

Parkeerterrein Wagenweg 12

9

Wherekant

 

10

Wherekant

Parkeerterrein Wherekant 30

 

3.2. Parkeervergunningen parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

 

Artikel 15 Bewonersvergunning parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor het parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) zoals gedefinieerd in artikel 14 indien de aanvrager woonachtig is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bewonersvergunning gebied 3

  1

  Chris Lanooystraat

  2

  Lambertus Huisengastraat

  3

  Plateellaan

  4

  Prinsenhof

  5

  Toon Dupuisstraat

  6

  Veilinghof

  7

  Wagenweg

  8

  Wherekant

   

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bewoner een bewonersvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking komt indien:

  • a.

   de aanvrager kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig, en

  • b.

   er aan hem of een andere bewoner van de zelfstandige woning waar hij woonachtig is niet reeds een tweede bewonersvergunning is verleend.

 • 3.

  Het college kan aan een bewoner die mantelzorg ontvangt een bewonersvergunning verlenen waarbij op de vergunning het kenteken van het motorvoertuig van de mantelzorger wordt vermeld.

 • 4.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat wordt verleend aan de aanvrager die woonachtig is in het parkeervergunninggebied Wagenweg is één per zelfstandige woning tenzij lid 5, 6 of 7 van toepassing is.

 • 5.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt twee parkeervergunningen per zelfstandige woning voor bewoners die op 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie bewoners zonder eigen parkeervoorziening).

   

  Stratenlijst uitsterfconstructie bewoners gebied 3 zonder parkeervoorziening

  Straten

  huisnummers

  Chris Lanooystraat

  6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42

  Lambertus Huisengastraat

  3,37,39,41,43,45,47,49,51,55,57,59, 61,85,97,127,137,139,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167, 169,171

  Toon Dupuisstraat

  4,8,10,18,26,30

  Veilinghof

  1 t/m 11, 46 t/m 50

  Wagenweg

  10

  Wherekant

  1, 1a, 1b

   

 • 6.

  Het maximaal aantal bewonersvergunningen dat kan worden verleend bedraagt een parkeervergunning per zelfstandige woning voor bewoners die vanaf 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen totdat zij verhuizen naar een ander adres (uitsterfconstructie bewoners met eigen terrein).

   

  Stratenlijst uitsterfconstructie bewoners gebied 3 met parkeervoorziening

  Straten

  huisnummers

  Lambertus Huisengastraat

  5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,53,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,87,89,91,93,95,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,129,131,133,135, 141, 143, 145

  Plateellaan

  4,6,8,10,12,14, 16, 18, 20,22,24,26,28,30,32,34

  Veilinghof

  12 t/m 45

  Wagenweg

  7, 9, 20

  Wherekant

  5 t/m 26

   

 • 7.

  Bewoners van parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) die per 1 september 2019 woonachtig zijn op onderstaande adressen, hebben tot 1 januari 2021 recht op maximaal twee bewonersvergunningen voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied). Na 2021 vervalt het recht op een tweede parkeervergunning omdat deze bewoners een eigen parkeervoorziening behoren te hebben (overgangstermijn).

   

  Stratenlijst bewonersgebied 3 overgangstermijn  verplichting parkeren eigen terrein

  Straten

  huisnummers

  Chris Lanooystraat

  5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

  Toon Dupuisstraat

  6,12,14,16,20,22,24,28

   

 • 8.

  Het college weigert een bewonersvergunning voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) aan de aanvrager indien deze beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

 • 9.

  Op de bewonersvergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig vermeld.

 • 10.

  Een bewonersvergunning wordt per kalenderjaar verleend.

 

Artikel 16 Bedrijfsvergunning parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied)

 • 1.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) zoals gedefinieerd in artikel 14 indien het bedrijf gevestigd is in een van de volgende straten:

   

  #

  Stratenlijst bedrijfsvergunning gebied 3

  1

  Chris Lanooystraat

  2

  Lambertus Huisengastraat

  3

  Plateellaan

  4

  Prinsenhof

  5

  Toon Dupuisstraat

  6

  Veilinghof

  7

  Wagenweg

  8

  Wherekant

   

 • 2.

  Op aanvraag kan het college aan een bedrijf een bedrijfsvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking komt, indien:

  • a.

   deze kentekenhouder van het motorvoertuig is of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het motorvoertuig of,

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 3.

  Het maximale aantal bedrijfsvergunningen dat aan een bedrijf kan worden verleend bedraagt voor een adres twee vergunningen.

 • 4.

  Het college weigert een bedrijfsvergunning voor parkeervergunninggebied 3 (Wagenweggebied) indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor minimaal twee motorvoertuigen.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening voor slechts één motorvoertuig kan één bedrijfsvergunning verleend worden.

 • 6.

  Bedrijven die gevestigd zijn in een gebouw met een parkeergarage komen niet in aanmerking voor een bedrijfsvergunning.

 • 7.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van het bedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd.

 

4 Parkeervergunningen algemeen

Artikel 17 Autodeelvergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag van een aanbieder een vergunning verlenen voor het parkeren van één of meerdere motorvoertuigen op een parkeerplaats die is aangewezen voor motorvoertuigen die worden ingezet voor autodelen, indien:

  • a.

   het motorvoertuig voor autodelen 24 uur per dag beschikbaar staat, voor zover deze niet in gebruik is;

  • b.

   verhuur is ook mogelijk voor een kortere periode (bv een half dag deel);

  • c.

   de aanbieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • d.

   de aanbieder verleent desgewenst zijn medewerking aan een gemeentelijk onderzoek naar de effecten van autodelen.

 • 2.

  De volgende weggedeelten zijn o.a. aangewezen als autodeelplaatsen waar met een autodeelvergunning mag worden geparkeerd op een daartoe ingerichte parkeerplaats:

   

  #

  Locatie

  Plaatsaanduiding

  Wijk

  1

  Tramplein

  Nabij Gouw

  centrum

  2

  Purmersteenweg

  Parkeerterrein tegenover stadhuis

  centrum

  3

  Primulastraat

  Hoek Wilhelminalaan

  centrum

  4

  Rozenstraat

  Hoek Chrysantenstraat

  centrum

  5

  Gedempte Where

  Parkeerterrein voormalig postkantoor

  centrum

  6

  Waterlandlaan

  Hoek Waterlandplein

  Gors-noord

  7

  Veenmossingel

  Hoek Weteringstraat

  Gors-noord

  8

  Wielingenstraat

  Hoek Poelstraat

  Gors-noord

  9

  Bovenlandsestraat

  Hoek Dijckscampenlaan

  Gors-noord

  10

  Bovenlandsestraat

  Hoek Veenweidestraat

  Gors-noord

  11

  Zwanebloem

  Hoek Linnaeuslaan

  Gors-zuid

  12

  Melkkruid

  Nabij Linnaeuslaan

  Gors-zuid

  13

  Burg. D Kooimanweg

  Tegenover Meerkoethof

  Overwhere

  14

  Wormerplein

  Parkeerterrein winkelcentrum

  Overwhere

  15

  Merwedestraat

  Flevostraat

  Overwhere

  16

  Leeuwerikplein

  Parkeerterrein

  Overwhere

  17

  C. de Jongestraat

  Hoek Ds. M.L. Kingweg

  Overwhere

  18

  Overlanderstraat

  Tilburyplein

  Purmer-noord

  19

  Overlanderstraat

  Etserpad

  Purmer-noord

  20

  Overlanderstraat

  Haarspitstraat

  Purmer-noord

  21

  van Osweg

  Bandijk

  Purmer-noord

  22

  Boekweitstraat

  Grotenhuysweg

  Purmer-noord

  23

  Bunderstraat

  Grotenhuysweg

  Purmer-noord

  24

  Gildeplein

  Parkeerterrein winkelcentrum

  Purmer-noord

  25

  Kennemerland

  Landstrekenweg

  Purmer-zuid

  26

  Meerland

  Koggenland

  Purmer-zuid

  27

  Drontermeer

  Meerland

  Purmer-zuid

  28

  Monteverdistraat

  Verzetslaan

  Purmer-zuid

  29

  Persijnlaan

  Cornelis Edelmanstraat

  Purmer-zuid

  30

  Mahatma Gandhistraat

  Bisschop Romerostraat

  Purmer-zuid

  31

  Gangeslaan

  Eufraatlaan

  Weidevenne

  32

  Sumatra

  Gordel van Smaragd

  Weidevenne

  33

  Orinocostraat

  Amazonelaan

  Weidevenne

  34

  Savannestraat

  Amazonelaan

  Weidevenne

  35

  Zambezilaan

  Purmerland

  Weidevenne

  36

  Zambezilaan

  Oranjefontein

  Weidevenne

  37

  Melbourne

  Australielaan

  Weidevenne

  38

  Mercuriusweg

  Zonnelaan

  Wheermolen

  39

  Kadoelenstraat

  Gouwzeestraat

  Wheermolen

  40

  Hannie Schaftstraat

  Dr. Albert Schweitzerlaan

  Wheermolen

  41

  Boeierstraat

  NS-station Overwhere

  Wheermolen

   

 • 3.

  Bij de aanwijzing wordt onder meer rekening gehouden met:

  • a.

   het aantal autodeelplaatsen dat wenselijk is in een bepaald gebied;

  • b.

   het aantal plaatsen dat reeds als autodeelplaats is aangewezen in een bepaald gebied;

  • c.

   de spreiding van het aantal autodeelplaatsen van de aanbieder over de gemeente;

  • d.

   het voorkomen van clustering van autodeelplaatsen van dezelfde aanbieder;

  • e.

   de verdeling van het aantal beschikbare autodeelplaatsen tussen de verschillende aanbieders.

 • 4.

  De in het tweede lid bedoelde weggedeelten worden als parkeergelegenheid exclusief voor vergunninghouders aangegeven door aanduiding met de borden E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aangevuld met een onderbord met de naam van het autodeelbedrijf en eventueel een onderbord met de tijden waarop het vergunningparkeren van kracht is.

 • 5.

  De kosten voor de aanleg en het opheffen van een autodeelplaats komen voor rekening van de aanvrager.

 

Artikel 18 Nulvergunningenlijst conform Nota Parkeernormen

Het college weigert een parkeervergunning op grond van de nulvergunningenregeling zoals bedoeld in de vigerende Nota Parkeernormen indien aanvrager woonachtig is in een van de onderstaande straten:

 

Parkeervergunninggebied

Locatie

Omschrijving

Gebied 1

Achterdijk 40 met toevoeging 01 tm 11

Logies

Gebied 3

Wagenweg 201 t/m 339 (oneven)

 

Gebied 3

Prinsenhof 100 en 101

 

 

5 Voorwaarden parkeervergunningen

Artikel 19 Voorwaarden parkeren op belanghebbendenplaatsen

 • 1.

  Op de in artikel 3 aangewezen belanghebbendenplaatsen is parkeren alleen toegestaan door vergunninghouders op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 

Artikel 20 Voorwaarden parkeren op parkeerapparatuurplaatsen

 • 1.

  Op de in artikel 4 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 

Artikel 21 Voorwaarden parkeren op parkeerapparatuurplaatsen

 • 1.

  Op de in artikel 10 en artikel 14 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen is parkeren door vergunninghouders toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 2.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 

Artikel 22 Voorwaarde parkeren op autodeelplaatsen

Op de in artikel 18 tweede lid aangewezen weggedeelten waar een autodeelplaats is aangelegd, is het aan houders van een geldige vergunning toegestaan te parkeren op alle dagen van de week van 00.00 tot 24.00 uur.

 

6 Slotbepalingen

Artikel 23 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens dit uitvoeringsbesluit bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 24 Inwerkingtreding en citeertitel

 •  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019 met uitzondering van artikel 7, vierde lid en artikel 20, eerste lid.

 • 2.

  Artikel 7, vierde lid treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Artikel 20, eerste lid treedt in werking op 1 november 2019. Tot 1 november 2019 geldt voor de in artikel 4 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen dat parkeren door vergunninghouders is toegestaan op:

  • maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18:00 uur;

  • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18:00 tot 21:00 uur;

  • extra koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 4.

  Op de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding wordt het 'Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2014/2’ ingetrokken.

 • 5.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019'

Purmerend, 16 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

G. Blom

de locoburgemeester,

M.T.A. Hegger

Kaart parkeervergunninggebieden behorend bij Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2019