Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Besluit naamgeving fietspad Broeckerpad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit naamgeving fietspad Broeckerpad
CiteertitelBesluit naamgeving fietspad Broeckerpad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stede%20Broec/300381/300381_1.html
 3. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2019Nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-209449

798174

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit naamgeving fietspad Broeckerpad

Zaaknummer 798174

 

Burgemeester en wethouders van Stede Broec;

 • -

  overwegende dat de openbare ruimten van een naam moeten worden voorzien;

 • -

  gezien het advies van 9 juli 2019;

 • -

  gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, de Wet basisadministratie adressen en gebouwen en de "Verordening naamgeving en nummering Stede Broec 2011"."

Besluit:

tot vaststelling van de hierna volgende naam voor de openbare ruimte zoals aangegeven op de bijbehorende situatietekening;

 

Broeckerpad,

voor het fietspad op het grondgebied van de gemeente Stede Broec, dat loopt langs de Drechterlandseweg vanaf de Kerspelweg Hoogkarspel tot aan de Veilingweg in Bovenkarspel,

 

de datum van inwerkingtreding te bepalen op de dag na publicatie;

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Stede Broec op 16 juli 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec,

HarmonHuisman,

Beheerder B,

afdeling Leefomgeving van de SED organisatie