Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019
CiteertitelAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2019Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019

06-06-2019

bgr-2019-683

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2019

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

Gelet op artikel 23, lid 5, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

BESLUIT:

aan te wijzen als plaatsvervangend directeur BSR:

 

  • 1.

    de manager Klantenservice & ICT

en bij diens afwezigheid

  • 2.

    de manager Waarderen, Bezwaar & Beroep.

 

Dit besluit treedt in werking per 7 juni 2019 en kan worden aangehaald als "Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.

     

J.H.L.M. de Vreede,

Plv. Voorzitter

G.M. Scholtus,

Directeur