Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLandelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
CiteertitelLandelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2019Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)

23-07-2019

gmb-2019-196742

730970

Tekst van de regeling

Intitulé

Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)

Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018) op 23 juli 2019 hebben vastgesteld als toetsingskader voor aanvragen voor een omgevingsvergunning, toestemming bouwen.

Waarom stellen we deze richtlijn vast?

Er wordt steeds meer gebouwd en de bestaande omgeving wordt drukker en complexer. Hierdoor wordt de uitdaging om dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen groter. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft een landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen.

De kaders die door deze richtlijn worden geschetst zullen worden opgenomen in het Bouwbesluit, zodat ze ook wettelijk verankerd zijn. Tot het zover is wil de gemeente Montfoort de richtlijn toch al gebruiken als officieel afwegingskader bij de verlening van omgevingsvergunningen waarbij een bouwveiligheidsplan benodigd is. Het college heeft daarom de richtlijn vastgesteld als beleidsregel.

Ter inzage

U kunt de stukken digitaal inzien op de website www.overheid.nl.

Montfoort, 23 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Montfoort.

Mevrouw mr. P.J. van den Hartskamp – de Jong

De heer M.H. van der Veer