Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit Standplaats Domineeskamp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Standplaats Domineeskamp
CiteertitelAanwijzingsbesluit Standplaats Domineeskamp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/CVDR86454/CVDR86454_11.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/CVDR311561/CVDR311561_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2019nieuwe regeling

19-09-2017

gmb-2019-182466

8047-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Standplaats Domineeskamp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening Raalte en artikel 2, vierde lid van Nadere regels inzake standplaatsen gemeente Raalte;

besluit vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit: Standplaats Domineeskamp

Artikel 1  

 • 1.

  Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen gedurende de periode van 1 november tot en met 31 december is aangewezen:

  de locatie Domineeskamp (naast de parkeerplaats, nabij de Jumbo – zoals aangegeven op bijgaande tekening).

 • 2.

  De afmeting van een standplaats voor de verkoop van oliebollen is ten hoogste 25 vierkante meter.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit Standplaats Domineeskamp”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte van 19 september 2017.

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

Tekening