Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2019Nieuwe regeling, aanwijzingsbesluit

18-09-2018

gmb-2019-179133

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem,

 

gelet op artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Hattem

 

BESLUIT:

 

als toezichthouders op de rechtmatigheid en kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2019 de toezichthouders van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe alsmede de GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen.

 

 

Aldus besloten d.d. 18 september 2018

 

de secretaris,

 

de burgemeester,