Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Aanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek
CiteertitelAanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR612521/CVDR612521_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2019Nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-178866

D00159646

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat:

  • 1.

    Loslopende honden de aanwezige grote grazers kunnen verontrusten waardoor de veiligheid van bezoekers in het geding komt,

  • 2.

    Met zekere regelmaat jonge reeën worden aangevallen door loslopende honden, nesten van broedvogels die broeden op m.n. het heideveld worden beschadigd en ook de fauna in poelen door loslopende honden wordt verstoord;

gelet op art 2:57 eerste lid sub b APV;

 

gelezen het collegeadvies d.d. 9 juli 2019;

besluit

 

vast te stellen “het uitlaatregiem voor honden Udenoord, Slabroek en Bedaf”.

Het gebied Udenoord, Slabroek en Bedaf zoals aangegeven op bijgevoegde tekening aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is de hond te laten verblijven of te laten lopen,

 

Dat dit verbod niet geldt indien de hond is aangelijnd,

 

Dat dit verbod niet geldt voor de gebieden die aangewezen zijn als hondenuitlaat gebied, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening d.d. 4-7-2019,

 

Uden,9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers