Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
CiteertitelAanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201901-07-2019Nieuwe regeling

05-07-2019

bgr-2019-599

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op hoofdstuk IV, paragraaf 4, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

Besluit:

I

Mevrouw ing. M.J.A. Walraven aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de Werkorganisatie Druten-Wijchen voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 januari 2020.

 

II

Mevrouw L.H.M. Livius LLB, werkzaam bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen per 16 september 2019, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 november 2019.

 

III

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 juli 2019.

 

Aldus besloten op 5 juli 2019,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter