Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

€3,50 regeling schoonmaakondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling€3,50 regeling schoonmaakondersteuning
Citeertitel€ 3,50 regeling schoonmaakondersteuning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/CVDR342956/CVDR342956_1.html
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/CVDR459016/CVDR459016_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201901-01-2018Nieuwe regeling

16-03-2018

gmb-2019-170616

Tekst van de regeling

Intitulé

€3,50 regeling schoonmaakondersteuning

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

 

gelezen het voorstel, nr 18.00048 van 16 maart 2018.

 

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2018 en de daaruit voortvloeiende Nadere regels

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen per 1 januari 2018

 

De € 3,50 regeling schoonmaakondersteuning”

 

Als er sprake is van beperking en schoonmaakondersteuning is noodzakelijk, betaald betrokkene € 3,50 per uur. De noodzakelijkheid wordt vastgesteld door het Sociaal Team. Deze bijdrage wordt geïnd door de zorgaanbieders waar de gemeente Borger-Odoorn afspraken heeft gemaakt.

 

Afhankelijk van het inkomen, het vermogen en de persoonlijke situatie, kan de bijdrage (gedeeltelijk) vergoed worden.

 

Aanvrager kan voor de (gedeeltelijk) vergoeding in aanmerking komen als er sprake is van:

- schoonmaakondersteuning die noodzakelijk is, vastgesteld door het sociaal team;

- een inkomen tot 120% van de op betrokkene van toepassing zijnde bijstandsnorm;

- er weinig/geen vermogen is, de in de participatiewet opgenomen vermogensgrenzen zijn van toepassing.

 

De aanvrager dient bovenstaande aan te tonen door de in het aanvraagformulier gevraagde informatie te verstrekken.

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 maart 2018

 

De burgemeester, De secretaris