Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-238044.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201901-06-2019Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019

21-05-2019

gmb-2019-158967

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren 2019

 

 

I Plaatsen en tijden waar met een vergunning mag worden geparkeerd

 

Zone 1

1. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening 2018 (belanghebbendenplaatsen: parkeren uitsluitend voor vergunninghouders), zijn in zone I:

 

Straatnaam

Terreinbenaming

nadere aanduiding

Boterstraat

Boterstraat

gehele straat

Bowlespark

Bowlespark

gehele straat

Costerweg

Parallelweg-Oost

ter hoogte van nrs. 2 t/m 26

Dijkstraat

Dijkstraat

gehele straat

Emmapark

Emmapark

gehele straat

Havenstraat

Havenstraat

gehele straat

Herenstraat

Herenstraat

gehele straat

Junusstraat

Junusstraat

gehele straat

Molenstraat

Molenstraat

gehele straat

Niemeijerstraat

Niemeijerstraat

gehele straat

Nudestraat

Nudestraat

gehele straat

Otto van Gelreweg

Otto van Gelreweg

gehele straat

Poststraat

Poststraat

gehele straat

Riemsdijkstraat

Riemsdijkstraat

gehele straat

Rouwenhofstraat

Rouwenhofstraat

gehele straat

Spijk

Spijk

gehele straat

Vijzelstraat

Vijzelstraat

gehele straat

 

De tijden waar mag worden geparkeerd met een vergunning op deze locaties zijn van zondag tot en met zaterdag van 0:00 uur tot en met 24:00 uur.

2. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019 (gebruik van een parkeerapparatuurplaats), zijn in zone I: de gebieden A en B die zijn benoemd in het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2018 gedurende de tijden waarvoor het betaald parkeren van toepassing is.

 

Zone 2

3. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening 2018 (belanghebbendenplaatsen: parkeren uitsluitend voor vergunninghouders), zijn in zone II:

 

Straatnaam

Terreinbenaming

nadere aanduiding

De Bleijk

De Bleijk

gehele straat

Kerkhofpad

Kerkhofpad

gehele straat

Mennonietenweg

Mennonietenweg

ter hoogte van nrs. 2 t/m 15 excl. nrs. 8 en 10

Rondeel

Rondeel

gehele straat

Rustenburg

Rustenburg

gehele straat

Veerstraat

Veerstraat

tussen Generaal Foulkesweg en Wilhelminaweg

Veste

Veste

gehele straat

Stadsbrink

Stadsbrink

tussen Rooseveltweg en parkeerterrein achter het busstation

Stadsbrink

Stadsbrink

Gehele parkeerterrein achter het busstation

Olympiaplein

Olympiaplein

De twee hofjes die liggen tussen de Rooseveltweg, de weg tussen de Stadsbrink en de Kampweg en het gehele plein

 

De tijden waar mag worden geparkeerd met een vergunning op deze locaties zijn van zondag tot en met zaterdag van 0:00 uur tot en met 24:00 uur.

4. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019 (gebruik van een parkeerapparatuurplaats), zijn in zone II: gebied D en Irene Brigadeplein die zijn benoemd in het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2018 gedurende de tijden waarvoor het betaald parkeren van toepassing is.

 

Zone 3

5. De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening 2018 (belanghebbendenplaatsen: parkeren uitsluitend voor vergunninghouders), zijn in zone III:

 

Straatnaam

Terreinbenaming

nadere aanduiding

Celebesstraat

Celebesstraat

Tussen Sumatrastraat en Javastraat ter hoogte van huisnummers 1-27

Delpad

Delpad

Delpad (zuiden Ritzema Bosweg) tussen Otto van Gelreweg en Veluviaweg

Javastraat

Javastraat

gehele straat

Lawickse Allee

Lawickse Allee

Tussen Rooseveltweg en Lijnbaanstraat ter hoogte van huisnummers 12-24

Lijnbaanstraat

Lijnbaanstraat

gehele straat

Sumatrastraat

Sumatrastraat

Tussen Celebesstraat en Lijnbaanstraat ter hoogte van huisnummers 10-36

Veerstraat

Veerstraat

Tussen Wilhelminaweg en Veerweg

Veluviaweg

Veluviaweg

Tussen huisnummer 12A en Ritzema Bosweg

Wilhelminaweg

Wilhelminaweg

Tussen Gen. Foulkesweg en Veerstraat

 

De tijden waar mag worden geparkeerd met een vergunning op deze locaties zijn van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot en met 17.00 uur.

 

II Ontheffing

In afwijking van artikel 8, derde lid van de Parkeerverordening 2018, is het voor elektrische voertuigen gedurende het opladen van hun accu’s, die staan op daarvoor aangewezen plaatsen, niet verboden om zonder vergunning op een belanghebbendenparkeerplaats te staan.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019.

burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris,

R. van der Grijp

de burgemeester,

G.J.M. van Rumund