Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Huisvestingsverordening van de gemeente Heerde 2015 (1ste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening van de gemeente Heerde 2015 (1ste wijziging)
CiteertitelHuisvestingsverordening van de gemeente Heerde 2015 (1ste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRb Huisvestigingverordening 2015 Rvst Huisvestigingsverordening 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-20191e wijziging

17-06-2019

gmb-2019-156284

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestingsverordening van de gemeente Heerde 2015 (1ste wijziging)

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 30 april 2019;

 

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

De Huisvestingsverordening van de gemeente Heerde 2015 (1ste wijziging) vast te stellen.

Artikel I

Artikel 19, lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

Het zinsdeel: ”en vervalt uiterlijk op 1 juli 2019” komt te vervallen, waarna lid 1 komt te luiden:

“1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015”.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 17 juni 2019.

griffier, voorzitter,